• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Žymesnės Šakių sukaktys


2020 metais

330 m., kai 1690 m. į Šakaičius iš Prūsijos pradėjo keltis kai kurios lietuvių šeimos ir miško prekyba besiverčiantys žydai
220 m., kai 1800 m. T. fon Keudelis nustatė mokestį už gėrimų gamybą, padidino mokesčius už gyvulių skerdimo, duonos kepimo ir prekybos kontraktus
215 m., kai 1805 m. Gelgaudiškio dvaro sodyboje pradėjo veikti evangelikų liuteronų maldykla
180 m., kai 1840 m. įkurta valstybinė pradžios mokykla
175 m., kai 1845 m. pastatyta gaisrinė, nupirktas priešgaisrinis inventorius
175 m., kai 1845 m. pastatytas naujas medinis tiltas per Siesartį
130 m., kai 1890 m. pavasarį mieste apsigyveno dr. Vincas Kudirka
115 m., kai 1905 m. įvyko darbininkų streikas
100 m., kai 1920 m. apskrities valdybos pirmininku paskirtas skulptorius Vincas Grybas
95 m., kai 1925 m. įsteigta pieno bendrovė „Lašas“
90 m., kai 1930 m. liepos mėn. 19–20 d. surengta pirmoji zanavykų dainų šventė
90 m., kai 1930 m. įvyko Zanavykijos katalikiško jaunimo kongresas
85 m., kai 1935 m. pradėjo veikti pirmasis vaikų darželis
80 m., kai 1940 m. liepos mėn. 8 d. NKVD suėmė pirmuosius miesto gyventojus
75 m., kai 1945 04 13 iš apskrities ištremtos 53 evangelikų liuteronų (vokiečių ir lietuvių) šeimos
75 m., kai 1945 06 08 iš apskrities ištremti 226 asmenys
75 m., kai 1945 04 06 Griškabūdyje pradėtas leisti laikraštis „Tikruoju keliu“
65 m., kai 1955 m. įrengta Pergalės (Nepriklausomybės) gatvė
60 m., kai 1960 m. pastatyti kultūros namai
45 m., kai 1965 m. pastatyta universalinė parduotuvė su restoranu – valgykla

2019 metais
420 m., kai 1599 m. Gelgaudiškio dvaro dalybų dokumente pirmą kartą paminėtas prie Siesarties upelio buvęs Šakaičių kaimas
300 m., kai 1719 m. birželio mėn. 12 d. Šakaičiai pirmą kartą pavadinti Šakiais
210 m., kai 1809 m. įsteigti Plieniškių ir Augustavos palivarkai
200 m., kai 1819 m. dvarininkas laimėjo ginčą dėl propinacijos su Šakių žydais
150 m., kai 1869 m. įsteigta žydų mokykla
125 m., kai 1894 m. gydytojo praktiką pradėjo Jonas Staugaitis
125 m., kai 1894 m. pradėjo veikti telegrafo stotis
110 m., kai 1909 m. pradėjo veikti dviklasė mokykla Gutkaimyje su jai priklausiusia pradine Striūpuose
100 m., kai 1919 m. sausio mėn. 6 d. įvyko mitingas, kviečiantis savanorius į Lietuvos kariuomenę
100 m., kai 1919 m. įkurta notaro įstaiga
100 m., kai 1919 m. įsteigta taikos teisėjo įstaiga
100 m., kai 1919 m. įkurtas kooperatyvas „Uola"
100 m., kai 1919 m. įsteigta apskrities karo komendantūra
100 m., kai 1919 m. iš miesto išsikraustė Vokietijos kariuomenės dalinys
100 m., kai 1919 m. įsteigta Šakių apskritis, iš Naumiesčio atkeltas centras, suteiktas miesto valsčiaus statusas
80 m., kai 1939 m. Šakiuose apgyvendinta dalis internuotų Lenkijos karių
75 m., kai 1944 m. liepos mėn. 15 d. sudegė Šakių gimnazija
75 m., kai 1944 m. sugriautas ir sudegintas miestas
75 m., kai 1944 m. apskrityje ėmė veikti partizanai
55 m., kai 1964 m. pastatyta tipinė autobusų stotis
50 m., kai 1969 m. atstatytas katalikų bažnyčios bokštas
50 m., kai 1969 m. Šakių ligoninėje įkurtas traumatologijos-ortopedijos skyrius
2018 metais
330 m., kai 1688 m. Šakaičiai po ilgesnės pertraukos vėl minimi rašytiniuose istorijos šaltiniuose
315 m., kai 1703 m. Gelgaudiškio kunigai liovėsi lankę Šakaičius ir koplyčioje atlikinėti apeigas
270 m., kai 1748 m. popiežius leido 5 atlaidus per metus: šv.Kryžiaus, šv. Jurgio, šv. Jono gimimo, švč. M. Marijos gimimo ir šv. Barboros kankinės
245 m., kai 1773 m. Šakiai pirmą kartą pažymėti LDK-Lenkijos žemėlapyje
225 m., kai 1793 m. Veliuonos seniūnijos žemėlapyje pirmą kartą pažymėtas Šakių miestelis ir Striūpų kaimas
210 m., kai 1808 m. Gelgaudiškio dvaro dokumentuose pradėti fiksuoti Šakių ūkinės ekonominės veiklos, statybos ir kai kurie kiti viešojo gyvenimo faktai
195 m., kai 1823 m. parapijiečiai baigė padidinti ir perstatyti laikinąją katalikų bažnyčią
175 m., kai 1843 m. pastatyta nauja sinagoga
170 m., kai 1848 m. valstybinė pradinė mokykla pertvarkyta į dviklasę miesto mokyklą
155 m., kai 1863 m. rugpjūčio 9 d. miestą buvo užėmę sukilėliai
145 m., kai 1873 m. per Šakius pradėtas tiesti plentas iš Naumiesčio į Jurbarką
105 m., kai 1913 m. pradėjo veikti Malcano žemės ūkio mašinų fabrikas
105 m., kai 1913 m. J. Staugaitis įsteigė pirmąją mieste 5 lovų ligoninę
100 m., kai 1918 m. įkurta Šakių „Žiburio" gimnazija
95 m., kai 1923 m. išparceliuoti Šakių ir Augustavo dvarai
90 m., kai 1928 m. gimnazijoje įkurtas Zanavykų muziejus
80 m., kai 1938 m. baigta statyti ir atidaryta pradinė mokykla
70 m., kai 1948 m. atidaryta apskrities biblioteka
60 m., kai 1958 m. miesto centre įrengtas tvenkinys
25 m., kai 1993 m. atkurta evangelikų liuteronų parapija
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-17 15:05