• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Šakių krašto žymesnių žmonių sukaktys


2023 metais
180 m. kunigui Eliziejui Strimaičiui iš Kėkštų k., Griškabūdžio vlsč.
160 m. kunigui Petrui Dvaranauskui iš Barzdų vlsč.
160 m. knygnešiui Jonui Stravinskui iš Šiaudinės k., Kidulių vlsč.
150 m. spaudos darbuotojui Antanui Naujokaičiui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
150 m. publicistui Vincui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
140 m. visuomenės veikėjui Juozui Garšvai iš Šilėnų k., Plokščių vlsč.
140 m. visuomenės veikėjui Pijui Grigaičiui iš Būblelių vlsč.
140 m. miškininkui Povilui Malvicui iš Žečkalnių k., Barzdų vlsč.
130 m. muzikui Juozui Kamaičiui iš Sintautų
130 m. mokytojai Marijai Kaunaitei iš Sintautų
130 m. visuomenės veikėjui Mikui Mikelkevičiui iš Gelgaudiškio
130 m. mokytojui Jonui Puikūnui iš Rogupių k., Griškabūdžio vlsč.
130 m. savanoriui Jonui Sutkui iš Šalnynės k., Paežerėlių vlsč.
130 m. savanoriui Antanui Šventoraičiui iš Kriūkų
120 m. žurnalistui Jonui Kasperaičiui iš Naumiesčio
120 m. mokytojui, poetui Jonui Rudzevičiui iš Šuopių k., Sintautų vlsč.
120 m. kunigui Juozui Stankevičiui iš Žardelių k., Griškabūdžio vlsč.
120 m. dailininkui Jonui Šileikai iš Jadagonių k., Lekėčių vlsč.
120 m. mokytojai Kunigundai Užupytei-Keblinskienei iš Švediškių k., Lukšių vlsč.
100 m. kunigui Jonui Dėdinui iš Veršių k., Sintautų vlsč.
100 m. tautosakininkei Marijai Baltrušaitienei iš Kriūkų
100 m. kunigui Juozui Jakaičiui iš Santakų
90 m. sportininkei lengvaatletei Birutei Kalėdienei iš Baltrušių k.
2022 metais

210 m. rašytojui Jeronimui Kaisevičiui iš Gotlybiškių k.
205 m. kunigui, poetui Tomui Senkui iš Miliškių k., Lukšių vlsč.
190 m. kunigui Saliamonui Olekai iš Žilių k., Barzdų vlsč.
185 m. kunigui Juozapui Marmai iš Mergbūdžio k., Griškabūdžio vlsč.
180 m. ūkininkui Juozui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
175 m. filologui Petrui Markuzai iš Juškakaimio k., Slavikų vlsč.
170 m. kunigui, knygnešiui Jonui Kudirkai iš Žąsinių k., Naumiesčio par.
170 m. ūkininkei Marijonai Grybienei iš Pelenių k., Lukšių vlsč.
165 m. visuomenės veikėjui Petrui Matijošaičiui iš Urbantų k., Sintautų vlsč.
165 m. knygnešiui Pranui Pučiliauskui iš Kėpšgirio k., Kidulių vlsč.
165 m. kunigui Antanui Staniuliui iš Barzdų
165 m. kunigui Vincui Blaževičiui-Blažiui iš Šėtijų k., Lekėčių vlsč.
155 m. teisininkui Jurgiui Puišiui iš Žardelių k., Griškabūdžio vlsč.
155 m. visuomenės veikėjui Antanui Rinkevičiui iš Lekėčių
155 m. kunigui Juozui Sriuoginiui iš Suodžių k., Būblelių vlsč.
155 m. kunigui Juozui Demikiui iš Liepalotų k., Būblelių vlsč.
155 m. knygnešei, daraktorei Pranei Endriukaitytei iš Totoraičių k., Slavikų vlsč.
150 m. Rytų apeigų vyskupui Pranciškui Petrui Būčiui iš Šilgalių k., Slavikų par.
150 m. muzikui Antanui Gudaičiui iš Antakalniškių k., Plokščių vlsč.
150 m. kunigui Jonui Naujokui iš Sparvinių k., Griškabūdžio vlsč.
150 m. kunigui Jonui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
145 m. literatui Motiejui Demikiui iš Liepalotėlių k., Būblelių vlsč.
145 m. žurnalistui Jurgiui Gegužiui iš Narkūnų k., Gelgaudiškio vlsč.
145 m. kunigui Aleksandrui Grigaičiui iš Gudaičių k., Būblelių vlsč.
140 m. kunigui, spaudos darbuotojui Jurgiui Baltrušaičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
140 m. mokytojui Antanui Grybinui iš Stumbriškių k., Lukšių vlsč.
140 m. muzikui Zigmantui Skirgailai iš Naumiesčio
135 m. kunigui Stasiui Mikelkevičiui iš Gelgaudiškio vlsč.
135 m. mokytojui Vincui Gvildžiui iš Žuklijų k., Paežerėlių vlsč.
135 m. mokytojui Antanui Kaunui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
135 m. kunigui Augustinui Neverauskui iš Išdagų k., Sintautų vlsč.
135 m. kunigui Kazimierui Reklaičiui iš Sintautų
130 m. diplomatui, pedagogui Broniui Dailidei iš Tarpučių k., Sintautų vlsč.
130 m. pedagogui Jonui Juodišiui iš Vėdarų k., Barzdų vlsč.
130 m. Lietuvos kariuomenės savanoriui Raimundui Liormanui iš Gelgaudiškio
130 m. vertėjui Vincui Oškiniui iš Kuro k., Lekėčių vlsč.
130 m. aktoriui Antanui Sutkui iš Šalnynės k., Kriūkų vlsč.
130 m. Lietuvos kariuomenės savanoriui Antanui Užupiui iš Vidgirių k., Griškabūdžio vlsč.
130 m. vaikų rašytojai Iliuminatai Vasiliauskaitei-Giedraitienei iš Narkūnų k., Gelgaudiškio vlsč.
125 m. kunigui, tautosakos rinkėjui Vincentui Birbilui iš Urvinių k., Griškabūdžio vlsč.
125 m. politikui Kaziui Germanui iš Kriūkų
125 m. kunigui Jonui Krištopaičiui iš Jurbūdžių k., Būblelių vlsč.
125 m. kunigui Broniui Paukščiui iš Kurynės k., Lekėčių vlsč.
125 m. kunigui Klemensui Pusdešriui iš Jokeliškių k., Kidulių vlsč.
125 m. gydytojui Broniui Sidaravičiui iš Liepalotų k., Lukšių vlsč.
125 m. ūkininkui Pranui Duobai iš Veršių k., Sintautų vlsč.
120 m. kraštotyrininkui Tomui Glodui iš Buižių k., Plokščių vlsč.
120 m. konstruktoriui Juozui Jakimavičiui iš Išdagų k., Sintautų vlsč.
120 m. gydytojui Izidoriui Jurgiui Kaunui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
120 m. istorikei Marijai Kristinai Krasauskaitei iš Plokščių
120 m. muziejininkei Kunigundai Matijošaitytei-Grybienei iš Narkūnų k., Gelgaudiškio vlsč.
120 m. aktorei Angelei Rudaitytei-Savickienei iš Kubilėlių k., Būblelių vlsč.
120 m. kunigui Antanui Sidaravičiui iš Liepalotų k., Lukšių vlsč.
120 m. žurnalistei, dramaturgei Petronėlei Birutei Narbutienei iš Griškabūdžio
120 m. kalbininkui Kajetonui Žieviui iš Būdviečių k., Sintautų vlsč.
115 m. inžinieriui Jurgiui Damijonaičiui-Damui iš Katilių k., Griškabūdžio vlsč.
115 m. kompozitoriui Vincui Mamaičiui iš Žemosios Panemunės
115 m. kunigui Antanui Maneliui iš Pranskabūdžių k., Žvirgždaičių vlsč.
115 m medikei Marcelei Matijošaitytei-Gavėnienei iš Kuodžių k., Sintautų vlsč.
115 m. kunigui, kalbininkui Antanui Sabui iš Papiškių k., Gelgaudiškio vlsč.
115 m. žurnalistui Kaziui Sidaravičiui iš Naumiesčio
115 m. teisininkui Antanui Sodaičiui iš Šakių
110 m. žurnalistui Jonui Antanaičiui iš Bridiškės k., Lukšių vlsč.
110 m. dramaturgui Pranui Bagdonavičiui-Bagdui iš Slavikų
110 m. spaudos darbuotojui Henrikui Baltrušaičiui iš Burgaičių k., Kidulių vlsč.
110 m. pedagogui Justinui Mikuckai iš Lekėčių
110 m. pedagogui Juozui Olekai iš Naumiesčio
105 m. istorikui Andriui Bendžiui iš Rėžgalių k., Kidulių vlsč.
105 m. visuomenės veikėjui Juozui Domeikai iš Kuprių k., Lukšių vlsč.
105 m. poetei, operos dainininkei Juozei Krištolaitytei iš Vaitiškių k., Būblelių vlsč.
105 m. poetui, dramaturgui Pranui Pusdešriui iš Menčikių k., Sintautų vlsč.
100 m. muziejininkei Natalijai Manikienei iš Pavilkijo
95 m. tautodailininkui Simanui Kudirkai iš Žaltynų k., Būblelių vlsč.
95 m. dainininkui Valentinui Liorentui iš Žvirgždaičių vlsč.
95 m. istorikui Leonui Mulevičiui iš Kidulių
95 m. inžinieriui Algimantui Nenortai iš Noreikų k., Paežerėlių vlsč.
95 m. muzikui Kaziui Jonui Skaisgiriui iš Sintautų
90 m. chemikei Vitai Kalvelytei-Vidugirienei iš Lukšių
90 m. žurnalistui Antanui Algimantui Naujokaičiui iš Aukštadarinių k., Lukšių vlsč.
90 m. inžinieriui Antanui Simonui Pilypaičiui iš Šiaudinės k.,Kidulių vlsč.
90 m. genetikui Jonui Rubikui iš Slavikų
90 m. ekonomistui Algiui Samajauskui iš Skaistakaimio k., Gelgaudiškio vlsč.
90 m. žurnalistui Vincentui Kęstučiui Stravinskui iš Meištų k.
85 m. visuomenės veikėjui Zenonui Antanui Grigošaičiui iš Kudirkos Naumiesčio
85 m. fizikui Rimvydui Jonui Kriščiukaičiui iš Barzdų
90 m. fizikui Edmundui Mauzai iš Rygiškių k., Griškabūdžio vlsč.
210 m. rašytojui Jeronimui Kaisevičiui iš Gotlybiškių k.
205 m. kunigui, poetui Tomui Senkui iš Miliškių k., Lukšių vlsč.
190 m. kunigui Saliamonui Olekai iš Žilių k., Barzdų vlsč.
185 m. kunigui Juozapui Marmai iš Mergbūdžio k., Griškabūdžio vlsč.
180 m. ūkininkui Juozui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
175 m. filologui Petrui Markuzai iš Juškakaimio k., Slavikų vlsč.
170 m. kunigui, knygnešiui Jonui Kudirkai iš Žąsinių k., Naumiesčio par.
170 m. ūkininkei Marijonai Grybienei iš Pelenių k., Lukšių vlsč.
165 m. visuomenės veikėjui Petrui Matijošaičiui iš Urbantų k., Sintautų vlsč.
165 m. knygnešiui Pranui Pučiliauskui iš Kėpšgirio k., Kidulių vlsč.
165 m. kunigui Antanui Staniuliui iš Barzdų
165 m. kunigui Vincui Blaževičiui-Blažiui iš Šėtijų k., Lekėčių vlsč.
155 m. teisininkui Jurgiui Puišiui iš Žardelių k., Griškabūdžio vlsč.
155 m. visuomenės veikėjui Antanui Rinkevičiui iš Lekėčių
155 m. kunigui Juozui Sriuoginiui iš Suodžių k., Būblelių vlsč.
155 m. kunigui Juozui Demikiui iš Liepalotų k., Būblelių vlsč.
155 m. knygnešei, daraktorei Pranei Endriukaitytei iš Totoraičių k., Slavikų vlsč.
150 m. Rytų apeigų vyskupui Pranciškui Petrui Būčiui iš Šilgalių k., Slavikų par.
150 m. muzikui Antanui Gudaičiui iš Antakalniškių k., Plokščių vlsč.
150 m. kunigui Jonui Naujokui iš Sparvinių k., Griškabūdžio vlsč.
150 m. kunigui Jonui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
145 m. literatui Motiejui Demikiui iš Liepalotėlių k., Būblelių vlsč.
145 m. žurnalistui Jurgiui Gegužiui iš Narkūnų k., Gelgaudiškio vlsč.
145 m. kunigui Aleksandrui Grigaičiui iš Gudaičių k., Būblelių vlsč.
140 m. kunigui, spaudos darbuotojui Jurgiui Baltrušaičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
140 m. mokytojui Antanui Grybinui iš Stumbriškių k., Lukšių vlsč.
140 m. muzikui Zigmantui Skirgailai iš Naumiesčio
135 m. kunigui Stasiui Mikelkevičiui iš Gelgaudiškio vlsč.
135 m. mokytojui Vincui Gvildžiui iš Žuklijų k., Paežerėlių vlsč.
135 m. mokytojui Antanui Kaunui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
135 m. kunigui Augustinui Neverauskui iš Išdagų k., Sintautų vlsč.
135 m. kunigui Kazimierui Reklaičiui iš Sintautų
130 m. diplomatui, pedagogui Broniui Dailidei iš Tarpučių k., Sintautų vlsč.
130 m. pedagogui Jonui Juodišiui iš Vėdarų k., Barzdų vlsč.
130 m. Lietuvos kariuomenės savanoriui Raimundui Liormanui iš Gelgaudiškio
130 m. vertėjui Vincui Oškiniui iš Kuro k., Lekėčių vlsč.
130 m. aktoriui Antanui Sutkui iš Šalnynės k., Kriūkų vlsč.
130 m. Lietuvos kariuomenės savanoriui Antanui Užupiui iš Vidgirių k., Griškabūdžio vlsč.
130 m. vaikų rašytojai Iliuminatai Vasiliauskaitei-Giedraitienei iš Narkūnų k., Gelgaudiškio vlsč.
125 m. kunigui, tautosakos rinkėjui Vincentui Birbilui iš Urvinių k., Griškabūdžio vlsč.
125 m. politikui Kaziui Germanui iš Kriūkų
125 m. kunigui Jonui Krištopaičiui iš Jurbūdžių k., Būblelių vlsč.
125 m. kunigui Broniui Paukščiui iš Kurynės k., Lekėčių vlsč.
125 m. kunigui Klemensui Pusdešriui iš Jokeliškių k., Kidulių vlsč.
125 m. gydytojui Broniui Sidaravičiui iš Liepalotų k., Lukšių vlsč.
125 m. ūkininkui Pranui Duobai iš Veršių k., Sintautų vlsč.
120 m. kraštotyrininkui Tomui Glodui iš Buižių k., Plokščių vlsč.
120 m. konstruktoriui Juozui Jakimavičiui iš Išdagų k., Sintautų vlsč.
120 m. gydytojui Izidoriui Jurgiui Kaunui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
120 m. istorikei Marijai Kristinai Krasauskaitei iš Plokščių
120 m. muziejininkei Kunigundai Matijošaitytei-Grybienei iš Narkūnų k., Gelgaudiškio vlsč.
120 m. aktorei Angelei Rudaitytei-Savickienei iš Kubilėlių k., Būblelių vlsč.
120 m. kunigui Antanui Sidaravičiui iš Liepalotų k., Lukšių vlsč.
120 m. žurnalistei, dramaturgei Petronėlei Birutei Narbutienei iš Griškabūdžio
120 m. kalbininkui Kajetonui Žieviui iš Būdviečių k., Sintautų vlsč.
115 m. inžinieriui Jurgiui Damijonaičiui-Damui iš Katilių k., Griškabūdžio vlsč.
115 m. kompozitoriui Vincui Mamaičiui iš Žemosios Panemunės
115 m. kunigui Antanui Maneliui iš Pranskabūdžių k., Žvirgždaičių vlsč.
115 m medikei Marcelei Matijošaitytei-Gavėnienei iš Kuodžių k., Sintautų vlsč.
115 m. kunigui, kalbininkui Antanui Sabui iš Papiškių k., Gelgaudiškio vlsč.
115 m. žurnalistui Kaziui Sidaravičiui iš Naumiesčio
115 m. teisininkui Antanui Sodaičiui iš Šakių
110 m. žurnalistui Jonui Antanaičiui iš Bridiškės k., Lukšių vlsč.
110 m. dramaturgui Pranui Bagdonavičiui-Bagdui iš Slavikų
110 m. spaudos darbuotojui Henrikui Baltrušaičiui iš Burgaičių k., Kidulių vlsč.
110 m. pedagogui Justinui Mikuckai iš Lekėčių
110 m. pedagogui Juozui Olekai iš Naumiesčio
105 m. istorikui Andriui Bendžiui iš Rėžgalių k., Kidulių vlsč.
105 m. visuomenės veikėjui Juozui Domeikai iš Kuprių k., Lukšių vlsč.
105 m. poetei, operos dainininkei Juozei Krištolaitytei iš Vaitiškių k., Būblelių vlsč.
105 m. poetui, dramaturgui Pranui Pusdešriui iš Menčikių k., Sintautų vlsč.
100 m. muziejininkei Natalijai Manikienei iš Pavilkijo
95 m. tautodailininkui Simanui Kudirkai iš Žaltynų k., Būblelių vlsč.
95 m. dainininkui Valentinui Liorentui iš Žvirgždaičių vlsč.
95 m. istorikui Leonui Mulevičiui iš Kidulių
95 m. inžinieriui Algimantui Nenortai iš Noreikų k., Paežerėlių vlsč.
95 m. muzikui Kaziui Jonui Skaisgiriui iš Sintautų
90 m. chemikei Vitai Kalvelytei-Vidugirienei iš Lukšių
90 m. žurnalistui Antanui Algimantui Naujokaičiui iš Aukštadarinių k., Lukšių vlsč.
90 m. inžinieriui Antanui Simonui Pilypaičiui iš Šiaudinės k.,Kidulių vlsč.
90 m. genetikui Jonui Rubikui iš Slavikų
90 m. ekonomistui Algiui Samajauskui iš Skaistakaimio k., Gelgaudiškio vlsč.
90 m. žurnalistui Vincentui Kęstučiui Stravinskui iš Meištų k.
85 m. visuomenės veikėjui Zenonui Antanui Grigošaičiui iš Kudirkos Naumiesčio
85 m. fizikui Rimvydui Jonui Kriščiukaičiui iš Barzdų
90 m. fizikui Edmundui Mauzai iš Rygiškių k., Griškabūdžio vlsč.

2021 metais
200 m. kunigui Antanui Martynaičiui-Marcinskui iš Vivaldiškės vienkiemio, Gelgaudiškio vlsč.
160 m. kunigui Jurgilui Vincentui iš Sintautų vlsč.
160 m. kunigui Justinui Pranaičiui Bonaventūrai iš Panenupių k., Griškabūdžio vlsč.
150 m. gydytojui Antanui Bacevičiui iš Lekėčių.
150 m. kunigui Vincui Dvaranauskui iš Žečkalnių, Barzdų vlsč.
150 m. kunigui, publicistui Antanui Jusaičiui iš Barzdų vlsč.
150 m. rašytojui, visuomenės veikėjui Juozui Lozoraičiui iš Baltrušių k., Barzdų vlsč.
140 m. visuomenės veikėju Pijui i Bukšnaičiui iš Jankų.
140 m. kunigui Vincui Dumčiui iš Mockupių k., Sintautų vlsč.
140 m. karininkui Antanui Jonaičiui iš Norvaišų k., Būblelių vlsč.
140 m. knygnešiui Juozui Kudirkai iš Ambrasų k., Barzdų vlsč.
140 m. knygnešiui Pranui Lingiui iš Pikžirnių k., Sintautų vlsč.
140 m. knygų leidėjai Julijai Pranaitytei iš Panenupių k., Griškabūdžio vlsč.
140 m. kunigui Juozui Vaičaičiui iš Santakų k., Sintautų vlsč.
130 m. poetei Agnietei Ambraziejūtei-Steponaitienei iš Žvirgždaičių k.
130 m. Lietuvos kariuomenės savanoriui Pranui Kaunui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
130 m. teisininkui Juozui Liudžiui iš Vilkeliškių k., Sintautų vlsč.
130 m. visuomenės veikėjui Juozui Strimaičiui iš Žečkalnių k., Barzdų vlsč.
120 m. kunigui Juozui Adomaičiui iš Plokščių.
120 m. lakūnui Viliui Amonui iš Gelgaudiškio.
120 m. visuomenės veikėjui Antanui Čėsniui iš Šilvėnų.
120 m. kunigui Jonui Damijonaičiui iš Katilių.
120 m. kunigui pranciškonui Antanui Dirvelei iš Slavikų vlsč.
120 m. mokytojui Antanui Gintneriui iš Meištų k., Būblelių vlsč.
120 m. teisininkui Juozui Kudirkai iš Žvirgždaičių.
120 m. lakūnui, pulkininkui Jonui Liorentui iš Janukiškių k., Žvirgždaičių vlsč.
120 m. lakūnui Kaziui Mailai iš Mergbūdžio k., Barzdų vlsč.
120 m. karininkui Justinui Mašiotui iš Vaitiškių k., Būblelių vlsč.
120 m. mokytojui Jonui Matijošaičiui iš Kuodžių k., Sintautų vlsč.
120 m. gydytojui Petrui Strimaičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
115 m. kunigui Vytautui Demikiui iš Liepalotų k., Būblelių vlsč.
110 m. visuomenės veikėjui Algirdui Aglinskiui iš Žvirgždaičių.
110 m. muzikologui Gaudrimui Juozui iš Urvinių k.
110 m. dainininkei Beatričei Grincevičiūtei iš Ilguvos.
110 m. veterinarijos gydytojui Juozui Pranaičiui iš Suodžių k.
110 m. aviacijos kapitonui Albertui Švarplaičiui iš Ežeriūkų k., Sintautų vlsč.
100 m. atsiminimų autoriui Juozui Augustaičiui iš Kiaulupių k.
100 m. dailininkui Vladui Burkšaičiui iš Valių k., Šakių vlsč.
100 m. inžinieriui Steponui Naujokaičiui iš Juškakaimio k., Slavikų vlsč.
100 m. poetei Marijai Skulsčienei iš Plokščių.
100 m. dainininkei Genovaitei Stanaitytei Vasiliauskienei iš Griškabūdžio.
90 m. bibliotekininkei, pedagogei Genovaitei Tėvelytei-Raguotienei iš Laučiškių k., Lukšių vlsč.
90 m. visuomenės veikėjui Romui Treideriui iš Kudirkos Naumiesčio.
80 m. kraštotyrininkei Valdai Daunienei Biliūnaitei iš Kidulių.
80 m. kraštotyrininkui, rašytojui Rimvydui Butautui-Kudirkai iš Baltrušių k., Barzdų sen.
80 m. poetui Juozui Butkui iš Šakių.
80 m. poetei, mokytojai Onai Jasinskienei iš Šakių.
80 m. visuomenininkui Juozui Kaunui iš Sinatautų.
80 m. pedagogui Kazimierui Pulmonui iš Kriūkų.
80 m. inžinieriui Rimui Vaičaičiui iš Šakių.
70 m. operos dainininkui Vytautui Bakulai iš Veršių.
70 m. poetei Česlovai Jakštytei iš Lepšių k., Lukšių vlsč.
2020 metais

210 m. kunigui Juozui Dėdinui iš Vaitiekupių
190 m. inžinieriui Juozui Vaškevičiui iš Griškabūdžio
180 m. ūkininkui Jurgiui Grybui iš Pelenių
170 m. pedagogui Petrui Kriaučiūnui iš Papečkių
170 m. mokytojui, etnografui Pranui Užupiui iš Griškabūdžio
170 m. kunigui Pranciškui Būčiui iš Šilgalių
170 m. gydytojui Jonui Izidoriui Dielininkaičiui iš Miknaičių
160 m. kunigui Jonui Rugiui iš Rugių
150 m. literatui Juozui Čepukaičiui iš Naumiesčio
140 m. kunigui Vincui Ambraziejui iš Žvirgždaičių
130 m. skulptoriui Vincui Grybui iš Pelenių
130 m. kompozitoriui Antanui Vanagaičiui iš Valių
130 m. kunigui Konstantinui Justinui Augustaičiui iš Voverių
120 m. vertėjui Pranui Povilaičiui iš Šunkarių
120 m. pedagogui Vytautui Banaičiui iš Vaitiekupių
120 m. tapytojui Maksui Bandui iš Naumiesčio
120 m. visuomenininkui Pranui Gluodui iš Buižių
120 m. istorikui Antanui Kučui-Kučinskui iš Juškų
120 m. pulkininkui Justinui Kuncaičiui iš Žaltynų
120 m. kriminologui Petrui Gustavui Pamataičiui iš Kuprių
120 m. dailininkui Jonui Prapuoleniui iš Tupikų
100 m. psichologui Vytautui Bieliauskui iš Plačkojų
100 m. fotografui, tautodailininkui Valentinui Ruzgiui iš Šilgalių
90 m. kraštotyrininkui Bernardui Aleknavičiui iš Lekėčių
90 m. biofizikui Eimučiui Naruševičiui iš Bliuvų
80 m. gydytojui Arimantui Dumčiui iš Kauno
80 m. dailininkui Algimantui Kurui iš Šakių
80 m. išradėjui Jonui Linkaičiui iš Luobiškių
80 m. chorų vadovui Leonui Pranuliui iš Šakių
80 m. poetui Juozui Ruzgiui iš Akėčių
70 m. dainininkui, muzikui Jonui Valuckui iš Branduoliškių
60 m. režisierei Gražinai Pupkytei-Guzovijienei iš Arminų
60 m. skulptoriui Mindaugui Šnipui iš Šakių
55 m. poetei Vilmai Isevičiūtei-Grigonienei iš Plokščių

2019 metais

220 m. kunigui Juozapui Šipailai iš Naumiesčio par.
190 m. kunigui Kazimierui Kalėdai iš Šakių
190 m. kunigui, leidėjui Martynui Sederevičiui iš Lukšių vlsč.
180 m. kunigui, vertėjui Lukui Staugaičiui iš Naumiesčio par.
170 m. kunigui Prancičkui Būčiui iš Šilgalių k., Slavikų par.
160 m publicistui Juozui Adomaičiui-Šernui iš Lukšių vlsč.
160 m. bibliografui Juozui Angrabaičiui iš Pervazninkų
160 m. vertėjui, kunigui Juozui Dailidei iš Sintautų vlsč.
160 m. kanauninkui Jonui Giedraičiui iš Degučių
150 m. gydytojui, vertėjui Antanui Lingiui iš Sintautų vlsč.
150 m. vertėjui Jonui Račiūnui iš Kudirkos Naumiesčio vlsč.
150 m. bibliofilui, kunigui Vincui Rubikui iš Sintautų vlsč.
150 m. vertėjui Kaziui Samajauskui iš Gelgaudiškio vlsč.
150 m. visuomenės veikėjui Pranui Stanaičiui iš Būblelių vlsč.
140 m. gydytojui Jonui Jonikaičiui iš Sintautų vlsč.
140 m. muzikui, kunigui Jonui Kasakaičiui iš Griškabūdžio vlsč.
140 m. švietėjui, pedagogui Feliksui Martišiui iš Kidulių vlsč.
140 m. dramaturgui Jonui Skinkiui iš Gižų vlsč.
140 m. kunigui Pranui Baltrušaičiui iš Griškabūdžio
140 m. knygnešiui Vincui Levickui iš Naumiesčio
130 m. savanoriui Jonui Izokaičiui iš Žemosios Panemunės
130 m. teisininkui Jonui Pikčilingiui iš Sintautų vlsč.
130 m. mokytojui Juozui Siderevičiui iš Griškabūdžio vlsč.
130 m. mokytojui Viktorui Vailokaičiui iš Pikžirnių
120 m. profesoriui Blažiejui Abraičiui iš Tupikų
120 m. partizanui Antanui Čereškevičiui iš Kriūkų vlsč.
120 m. šauliui Vladui Išganaičiui iš Kriūkų vlsč.
120 m. karininkui Antanui Jonaičiui iš Būblelių vlsč.
120 m. kunigui, pedagogui Justinui Juodaičiui iš Sintautų vlsč.
120 m. Lietuvos savanoriui Jonui Mačiulaičiui iš Sintautų vlsč.
120 m. istorikui, kunigui Jonui Matusai iš Plokščių vlsč.
120 m. majorui Simui Narušiui iš Kidulių vlsč.
120 m. literatui Antanui Naujokaičiui iš Slavikų vlsč.
120 m. visuomenės veikėjui Juozui Orentui iš Būblelių vlsč.

2018 metais

175 m. kunigui Eliziejui Strimaičiui iš Kėkštų k., Griškabūdžio vlsč.
170 m. kunigui Pranui Augustaičiui iš Voverių k., Sintautų vlsč.
170 m. kunigui, literatui Jonui Užupiui iš Šunkarių k., Zyplių vlsč.
165 m. kunigui Juozapui Antanavičiui iš Paplynių k., Naumiesčio apskr.
160 m. kunigui Pranciškui Andriukaičiui iš Slavikų
160 m. mokytojui Petrui Dumčiui iš Eiciūnų k., Kriūkų vlsč.
160 m. visuomenės veikėjui, poetui Vincui Kudirkai iš Paežerių k.,
160 m. spaudos darbuotojui Kazimierui Prapuoleniui iš Lauckaimio k., Būblelių vlsč.
160 m. varpininkui Juozapui Rūgiui iš Rūgių k., Sintautų vlsč.
160 m. mokytojui Jonui Stalioraičiui iš Zigmantų k., Griškabūdžio vlsč.
160 m. vargonininkui Antanui Švedui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
155 m. kunigui Petrui Dvaranauskui iš Barzdų vlsč.
155 m. rašytojui Pranui Mašiotui iš Pūstelninkų k., Būblelių vlsč.
155 m. knygnešiui Jonui Stravinskui iš Šiaudinės k., Kidulių vlsč.
150 m. skulptoriui Antanui Jucaičiui iš Kiaulupių k., Sintautų vlsč.
150 m. vargonininkui Juozui Petrui Pranaičiui iš Panenupių k., Griškabūdžio vlsč.
150 m. literatui Justinui Zubrickui iš Turčinų k., Būblelių vlsč.
145 m. spaudos darbuotojui Antanui Naujokaičiui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
145 m. publicistui Vincui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
135 m. visuomenės veikėjui Juozui Garšvai iš Šilėnų k., Plokščių vlsč.
135 m. visuomenės veikėjui Pijui Grigaičiui iš Būblelių vlsč.
135 m. miškininkui Povilui Malvicui iš Žečkalnių k., Barzdų vlsč.
135 m. rašytojui Kaziui Puidai iš Šėtijų k., Lekėčių vlsč.
135 m. gydytojui Pranui Puskunigiui iš Sintautų
135 m. kunigui Stanislovui Raubai iš Pusdešrių k., Slavikų vlsč.
130 m. švietėjai Cecilijai Bindokaitei iš Žemosios Panemunės
130 m. pedagogui, kunigui Antanui Dailidei iš Sintautų vlsč.
130 m. matematikui, publicistui Pranui Dailidei iš Sintautų
130 m. visuomenės veikėjui Stasiui Paužai iš Simokų k., Griškabūdžio vlsč.
125 m. muzikui Juozui Kamaičiui iš Sintautų
125 m. mokytojai Marijai Kaunaitei iš Sintautų
125 m. visuomenės veikėjui Mikui Mikelkevičiui iš Gelgaudiškio
125 m. mokytojui Jonui Puikūnui iš Rogupių k., Griškabūdžio vlsč.
125 m. teisininkui Vaclovui Sidzikauskui iš Šiaudinės k., Kidulių vlsč.
125 m. savanoriui Jonui Sutkui iš Šalnynės k., Paežerėlių vlsč.
125 m. savanoriui Antanui Šventoraičiui iš Kriūkų
125 m. savanoriui Bernardui Tamulaičiui iš Kerų k., Lukšių vlsč.
120 m. kompozitoriui Pranui Ambrazui iš Katilių k., Griškabūdžio vlsč.
120 m. mokytojai Onai Jakaitytei-Eretinei iš Pakorbūdžių k., Sintautų vlsč.
120 m. miškininkui Antanui Rubikui iš Skaistgirių k., Sintautų vlsč.
120 m. karo lakūnui Simui Stanaičiui iš Žemosios Panemunės
120 m. savanoriui Jonui Treiniui iš Plokščių
115 m. poetui Konstantinui Bajerčiui iš Pajotijų k., Plokščių vlsč.
115 m. mokytojui Juozui Izidoriui Dailidei iš Sintautų vlsč.
115 m. žurnalistui Jonui Kasperaičiui iš Naumiesčio
115 m. mokytojui, poetui Jonui Rudzevičiui iš Šuopių k., Sintautų vlsč.
115 m. kunigui Juozui Stankevičiui iš Žardelių k., Griškabūdžio vlsč.
115 m. dailininkui Jonui Šileikai iš Jadagonių k., Lekėčių vlsč.
115 m. mokytojai Kunigundai Užupytei-Keblinskienei iš Švediškių k., Lukšių vlsč.
110 m. kunigui, rašytojui Vytautui Jonui Bagdonavičiui iš Slavikų
110 m. poetui Simui Bakšiui iš Kidulių
110 m. žurnalistui Vladui Bakūnui iš Lukšių
110 m. mokytojui Juozui Klimaičiui iš Starkų k., Sintautų vlsč.
110 m. dailininkui Juozui Penčylai iš Naumiesčio
110 m. gydytojui Jonui Sandargui iš Vaitiekupių k., Sintautų vlsč.
110 m. prozininkui Antanui Steponaičiui iš Ožinių k., Lukšių vlsč.
110 m. karininkui Juozui Tėveliui iš Laučiškių k., Lukšių vlsč.
110 m. poetei Gražinai Tulauskaitei-Babrauskienei iš Lekėčių
110 m. teisininkui Viktorui Užupiui iš Švediškių k., Lukšių vlsč.
105 m. literatui Pranui Gailiūnui iš Katilių k., Griškabūdžio vlsč.
105 m. žurnalistui Jonui Lenktaičiui iš Slavikų
105 m. aviatoriui Broniui Oškiniui iš Barzdų
105 m. rašytojui Vytautui Tamulaičiui iš Sutkiškių k., Kriūkų vlsč.
100 m. gydytojui Justinui Dėdinui iš Vaitiekupių k., Sintautų vlsč.
100 m. kunigui, tapytojui Juozui Domeikai iš Lukšių
100 m. pedagogei Klementinai Tėvelytei-Žirgulienei iš Laučiškių k., Lukšių vlsč.
100 m. literatei Juozapai Feiferienei iš Ritinių
95 m. tautosakos rinkėjai Marijai Aleksynaitei-Baltrušaitienei iš Kriūkų
95 m. atsiminimų autoriui Gedeminui Almonaičiui iš Gudaičių k., Būblelių vlsč.
95 m. atsiminimų autoriui Juozui Almonaičiui iš Šilgalių k., Jankų vlsč.
95 m. kunigui Jonui Dėdinui iš Veršių k., Sintautų vlsč.
95 m. vertėjui Juozui Naujokaičiui iš Juškakaimio
95 m. tautosakininkei Marijai Baltrušaitienei iš Kriūkų
95 m. kunigui Juozui Jakaičiui iš Santakų
90 m. poetui Vincui Korsakui iš Lukšių
90 m. atsiminimų autoriui Kęstučiui Balčiūnui iš Karališkių k., Kidulių vlsč.
90 m. poetei Veronikai Masaitienei iš Karčrūdės
90 m. redaktoriui, kraštotyrininkui Stasiui Stankevičiui iš Juškakaimio k., Slavikų vlsč.
85 m. kraštotyrininkei, lituanistei Marijai Puodžiukaitienei iš Sintautų
85 m. kultūros istorikui Albinui Vaičiūnui iš Gegužių k., Paežerėlių vlsč.
85 m. sportininkei lengvaatletei Birutei Kalėdienei iš Baltrušių

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-16 14:21