• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

„Aitvaro“ apdovanojimai


„AITVARO“ apdovanojimai už 2023 metų kultūrinę veiklą

Eglė Tamulytė Metų kūrėja

Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija, pirmininkė Grina Šnirpūnienė Kultūros partneris

Rasai ir Vytautas Jakeliai – už kultūros paveldo ir jo istorinės atminties įprasminimą

Vitas Daniliauskas už dailės parodų organizavimą

Nijolei Černevičienei – už etninės kultūros puoselėjimą

Savivaldybės tarybos premija skirta Šakių kultūros centro mišraus choro „Lituanica“ ir Sintautų moterų vokalinio ansamblio „Mozaika“ vadovui Deividui Kerevičiui už nuosekliai ir profesionaliai puoselėjamas ilgametes chorų ir vokalinių ansamblių tradicijas ir aukštus rezultatus.

Reginos Motienės įsteigtas apdovanojimas skirtas Lukšių Vinco Grybo gimnazijos abiturientei Urtei Vizgirdaitei už atsakingą požiūrį į mokslą, aukštus ugdymosi rezultatus, pasiekimus konkursuose, savarankišką ir pilietinę veiklą.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2022 metų kultūrinę veiklą

Dr. prof. Giedrė Čepaitienė – už prakalbintą zanavykų istoriją

Asociacija „Zanavykų seimelis“, pirmininkė Augenija Julė Kasparevičienė – už santalką kultūrai ir menui

Kristina Savickytė–Giedraitienė ir Artūras Giedraitis – už Melno taikos sutarties 600 m. jubiliejaus įamžinimą

Laura Saunorienė – už kalėdinio spektaklio idėjos tęstinumą

Šakių meno mokyklos Šokio meno krypties mokytojos Aušra Butkauskienė–Sederavičienė ir Justė Lukauskienė – už nuoseklią kūrybinę veiklą ugdant jaunuosius šokėjus

Asta Baubonienė – už aktyvią bibliotekinę ir visuomeninę veiklą

Savivaldybės tarybos premija skirta Vitalijai Venienei už trečią dešimtmetį nuosekliai puoselėjamą lietuvių liaudies šokio tradiciją, vaikų bei jaunimo ugdymą, pagrįstą tautinėmis vertybėmis.

Reginos Motienės įsteigtas apdovanojimas skirtas Deimantui Indriūnui.
„AITVARO“ apdovanojimai už 2021 metų kultūrinę veiklą

Tatjana Vrubliauskienė – už kūrybinį darbą su jaunimu

Adelė Liepa Kaunaitė – Metų kūrėja

Regina Motienė – Metų kraštietė

Lilija Liutvinienė – už bendruomenių telkimą kultūrai

Šakių viešoji biblioteka, direktorė Kristina Lebedžinskienė – už inovatyvią ir atvirą biblioteką

UAB „Indavang“, generalinis direktorius Saulius Leonavičius – Metų rėmėjas

Reginos Motienės premija įtekta Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinei Ūlai Balaševičiūtei už iniciatyvas ir aktyvią veiklą gamtosaugos srityje, mokymosi pasiekimus.

Savivaldybės kultūros premija skirta Čekauskų etnografijos muziejaus įkūrėjui ir puoselėtojui Gintui Čekauskui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2020 metų kultūrinę veiklą

UAB „Gulbelė“ – už kultūros paveldo įveiklinimą ir aktualizavimą

Lekėčių miesteliui – už bendrystę, įgyvendinant kultūros reiškinius projekto „Lekėčiai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2020“ metu

Zanavykų muziejus – už profesionalumą, kryptingą ir ryškią muziejinę veiklą

Rolandas Skaisgirys – Metų kraštietis

Valerija Endriukaitienė – Metų bibliotekininkė

Šakių kultūros centro vaikų dainavimo grupė „Šmiki šmaki“, vadovė Aušrinė Stankaitienė – už vaikų meninių gebėjimų ugdymą

Savivaldybės kultūros premija įteikta Mindaugui Pauliukui už svarų indėlį į rajono kultūrą, patriotiškumo ugdymą bei respublikinio plenero „Šviesa-Tiesa“ organizavimą.

Savivaldybės kultūros premija skirta Rugilei Raudžiūtei už aktyvumą, veiklumą, iniciatyvumą, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, aukštus mokomųjų dalykų įvertinimus.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2019 metų kultūrinę veiklą

Vitalija Venienė – Metų kolektyvų vadovė

Diana Šležienė – už profesionaliosios kultūros puoselėjimą Gelgaudiškio dvare

Ritai Grigaitienė – už kultūrinio paveldo puoselėjimą

Ona Baltrušaitienė – už bendruomenės telkimą kultūrinėms iniciatyvoms

Aurelija Papievienė – už nuopelnus Lietuvos ir Šakių krašto kultūrai

Lukšių ŽŪB, direktorius Kastytis Krikštolaitis – Metų rėmėjas

Savivaldybės kultūros premija įteikta Kurynės parko įkūrėjui Zigmui Naujokaičiui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2018 metų kultūrinę veiklą

Zyplių dvaro kapela, vad. Remigijus Poderis – Metų kolektyvas

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ – už kraštiečių kūrybos garsinimą

Girėnų bendruomenės centras, pirmininkė Irena Sakalauskienė – už kultūrinių tradicijų puoselėjimą

Vytautas Mazirskas – Metų požiūris

Raimondas Januševičius – Metų vadovas

Almantas ir Lilija Pališkiai – Metų rėmėjai

Savivaldybės kultūros premija įteikta tautodailininkui Andriui Bieliukui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2017 metų kultūrinę veiklą

Vismantė Vasaitytė – už dainomis puošiamą gimtinę

Arvydas Vidžiūnas – už nuolatinę pagalbą ir rūpestį savo krašto kultūra

VšĮ „Mano skveras“ – Metų rėmėjas

Japonijos ambasada Lietuvoje – Metų kultūros partneris

Augenija Kasparevičienė – už nuopelnus Šakių krašto ir Lietuvos kultūrai

Mamų ir dukrų kvartetas – už šeimų muzikavimo tradicijų puoselėjimą

Savivaldybės kultūros premija įteikta audėjai Rūtai Bučinskaitei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2016 metų kultūrinę veiklą

Vida Čeplevičienė – už jaunimo ir jo dvasinių vertybių ugdymą

Gelgaudiškio kultūros centro renginys „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė“– Metų renginys

Šakių viešoji biblioteka, dir. Regina Ūsienė – už bibliotekos veiklos įvairiapusiškumą

Nijolė Bitinienė – už tarptautinių kultūrinių ryšių puoselėjimą

Lekėčių bendruomenės moterų klubas, pirmininkė Vaida Brazaitienė – už kulinarinio paveldo tradicijų puoselėjimą

Šakių viešoji biblioteka – už veiklos įvairiapusiškumą ir inovatyvumą

Mamų ir dukrų kvartetas – už šeimų muzikavimo tradicijų puoselėjimą

Kęstutis Dovydaitis – Metų skulptorius

UAB „Taurakalnis“, direktorė Irena Čerškienė – Metų rėmėja

Savivaldybės kultūros premija įteikta Nijolės ir Sauliaus Urbanavičių šeimai.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2015 metų kultūrinę veiklą

Raimondas Daniliauskas – Metų kraštotyrininkas

UAB „Gulbelė“, vadovas Arūnas Tarnauskas – Metų rėmėjas

Nerijus Jakštonis ir Einaras Martinaitis – Metų kolektyvas

Laura Saunorienė – Metų renginių organizatorė

Šakių kultūros centro renginys „Pjaun broliukai lygioj lankoj“ – Metų renginys

Savivaldybės kultūros premija įteikta mokytojai Onai Jasinskienei.

Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija skirta Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivei Jorūnei Jokimaitytei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2014 metų kultūrinę veiklą

Valdas Sinkevičius – bendruomenės kultūrinių tradicijų puoselėtojas

Lina ir Gintautas Čekauskai – Metų muziejininkai

Vidmantas Staniulis – už paminklą poetui

Marytė Rastupkevičiūtė – Metų literatė

Tarptautinis cirko festivalis „Cirko žiburiai 2014“ – Metų renginys

Savivaldybės kultūros premija skirta Šakių kultūros centro darbuotojui Algimantui Dielininkaičiui.

Savivaldybės kultūros premija paskirta Algimantui Dielininkaičiui.

Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija įteikta dailininkei Vaivai Frančiakaitei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2013 metų kultūrinę veiklą

Andrius Bieliukas – Metų tautodailininkas

Vytautas Bitinas – Metų rėmėjas

Leonas Galginaitis – už zanavykų šnektos sklaidą

Gelgaudiškio kultūros centras – inovatyviausias kultūros centras

Gediminas Jokūbaitis – Zanavykų krašto fotometraštininkas

Deividas Kerevičius – Metų vokalinės muzikos puoselėtojas

Vincas Kriščiūnas – Metų kraštotyrininkas

Nikolajus Gusevas – kultūros partneris

Vilniaus zanavykų bendrija – už krašto kultūros gaivinimą

Jūratė Žalnorienė – už jaunimo meninių gebėjimų ugdymą ir kultūrinių tradicijų puoselėjimą

Savivaldybės kultūros premija paskirta Šakių viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Linai Eringienei.

Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija įteikta Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivei Gretai Unguvaitytei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2012 metų kultūrinę veiklą

Danutė Batisienė – už literatūrinę visuomeninę veiklą

Modesta Domeikaitė – Metų kultūros savanorė

Augenija Kasparevičienė – Metų renginio organizatorė

Julija Macijauskienė – Metų tautodailininkė

UAB „Gulbelė“, vadovas Arūnas Tarnauskas – kultūros partneris

Edmundas Šneideris – už charakteringus vaidmenis Zanavykų teatre

Lolita Rūgytė – jaunųjų talentų ugdytoja

Rima Vasaitienė – už edukacinę muziejaus veiklą

40-toji Kalbos diena – Metų renginys

Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė – kultūros rėmėja

Meno mokyklos dailės skyrius – jaunųjų talentų ugdytojas

Savivaldybės kultūros premija įteikta Virginijai Snudaitienei už aktyvią veiklą, puoselėjant etnines tradicijas.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2011 metų kultūrinę veiklą

Birutė Danielienė – už literatūrinį bendradarbiavimą

Asta Grigaitienė – už bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai

Rasa Masteikienė – už ištikimybę teatrui

Aida Plaušinaitienė – Metų tautodailininkė

Marija Puodžiukaitienė – gimtosios kalbos puoselėtoja

Violeta Simanavičienė – už kultūros savanorystę

Lina Uždravienė – leidybinės ir projektinės veiklos organizatorė

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenė – jaunimo kūrybinių iniciatyvų puoselėtoja

Kauno Zanavykų bendrija, pirmininkė Regina Motienė – už veiklą, garsinančią Zanavykų kraštą

Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“ – Metų bendruomenė

Ineta ir Ramūnas Kaunai – Metų kultūros rėmėjai

Savivaldybės kultūros premija įteikta Antanui Andrijonui už aktyvią kraštotyrinę veiklą.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2010 metų kultūrinę veiklą

Bernardas Aleknavičius – už viso gyvenimo kultūrinę veiklą

Inesa Bagdanavičienė – Metų bibliotekininkė

Jonas Bosas – Metų kraštotyrininkas

Eglė Dragūnaitytė – už tarptautinių jaunimo projektų rengimą

Birutė Jakštienė – už kultūrinio paveldo objektų restauravimą

Skirmantas Paukštys – už etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ leidybą

Sonata Povilaitienė – Metų jaunųjų talentų ugdytoja

Emilija Šulinskienė – Metų literatė

Šakių „Varpo“ vidurinė mokykla – ilgametė menų puoselėtoja

Dalia Zokienė – Metų akompaniatorius

Genovaitė ir Juozas Bertašiai, UAB „Lukšių pieninė“, vadovas Genadijus Butkus ir Kredito unija „Zanavykų bankelis“, pirmininkė Aušrelė Pukinskienė – Metų kultūros rėmėjai

Savivaldybės kultūros premija įteikta Šakių kultūros centro cirko studijos „Šypsena“ vadovams Raimundui ir Itanai Januševičiams.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2009 metų kultūrinę veiklą

Edita Balčiūnienė – Metų kolektyvų vadovė

Liuda Brilingienė – Zanavykų krašto geradarė

Martinas Eimutis – už jaunimo iniciatyvų skatinimą

Zigmas Naujokaitis – Metų kraštotyrininkas

Algis Ramanauskas – jaunųjų talentų ugdytojas

Stasys Ruseckas – Metų muziejininkas

Virginija Snudaitienė – etninių tradicijų puoselėtoja

„Šakiams – 410“ – Metų renginys

Ingrida Talalienė – Metų bibliotekininkė

Rimaldas Vikšraitis – Metų fotomenininkas

Savivaldybės kultūros premija įteikta Irenai Onai ir Antanui Spranaičiams už namuose įkurtą Širvintos miesto muziejų.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2008 metų kultūrinę veiklą

Daiva Bukšnienė – Metų renginių organizatorius

Šakių tautodailininkų bendrija „Dailius“, vad. Vidas Cikana – tautodailės tradicijų puoselėtojas

Cirko „Šypsena“ vad. Itana ir Raimundas Januševičiai – Metų kolektyvo vadovai

Algimanta Kuncaitytė – Metų bibliotekininkė

Edita Legotienė – Metų jaunųjų talentų ugdytoja

Sintautų moterų vokalinis ansamblis „Mozaika“, vadovas Deividas Kerevičius – Metų kolektyvas

Edgaras Pilypaitis – Metų kultūros centro vadovas

Gražina Žemaitienė – už jaunimo pilietinį ir tautinį ugdymą

Alberta Natalija Dragūnaitienė – bendruomeninės kultūrinių tradicijų puoselėtoja

Savivaldybės kultūros premija įteikta Bronei Sakalauskienei už rūpinimąsi Zanavykų krašto sakraliniu istoriniu ir kultūros paveldu.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2007 metų kultūrinę veiklą

Vytautas Armonavičius – gimtosios kalbos puoselėtojas

Arūnas Danielius – Metų sambūrio vadovas

Genovaitė ir Juozas Bertašiai – Metų rėmėjai

Audronė Cibulskienė – Metų kultūros idėja

Arvydas Galginas – Metų atmintis

Zbigniev Mierunski – už tarptautinius kultūrinius santykius

Nijolė Mureikienė – Metų bibliotekininkė

Valdas Sinkevičius – Metų kolektyvo vadovas

Vyrų vokalinis ansamblis „Akordas“, vadovė Ingira Jakienė – Metų akordas

Rigimantas Stanaitis – Metų tautodailininkas

Akvilė Širvaitytė – Metų literatūrinis debiutas

Albinas Vaičiūnas – istorinės atminties saugotojas

Odeta Vasiliauskaitė – darbo su jaunimu organizatorė

Savivaldybės kultūros premija įteikta Linai Vaivadienei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2006 metų kultūrinę veiklą

Valentinas Antanavičius – Metų dailininkas

Jonas Augustaitis – gimtosios kalbos puoselėtojas

Lilija Ūsienė – darbo su jaunimu organizatorė

Vaida Brazaitienė – Metų režisierė

Rūta Bučiūnaitė – atminties apdovanojimas

Aušra Butkauskaitė – Jaunųjų talentų ugdytoja

Dalija Jasaitienė – Metų bibliotekininkė

„Lekėčių miesteliui – 500“ – Metų renginys

„Varpo“ vidurinės mokyklos dramos studija, vadovė Vilija Meškaitienė – Metų kolektyvas

Zanavykų bankelis, kredito unija – Metų rėmėjas

Danutė Aukštikalnienė – už žmonių su negalia kultūrinės veiklos puoselėjimą

Savivaldybės kultūros premija įteikta Rimaldui Vikšraičiui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2005 metų kultūrinę veiklą

Vytautas Bitinas – Metų kultūros rėmėjas

Lina Eringienė – Metų bibliotekininkė

Regina Klimaitienė – Metų literatė

Šakių kultūros centro vokalinis ansamblis „Gaudenė“, vadovė I. Jakienė – Metų debiutas

Justinas Kasparaitis – Metų kraštotyrininkas

Liepalotų kaimo kapela, vad. R. Skaizgirys – Skolos apdovanojimas

Daiva Martinaitienė – Metų chorvedė

Neringa Navikauskaitė ir Edgaras Pilypaitis – Mažasis metų kolektyvas

Rima Rauktienė – Metų kultūros ir grožio puoselėtoja

Meno festivalis „Plyta“ – Metų meno akcija

Antanas Sperauskas – Metų kolektyvo vadovas

Šakių moterų veiklos klubas – Metų iniciatyva

Šakių poezijos teatras, vadovė N. Martinkaitienė – Metų atradimas

Onutė ir Egidijus Šimatoniai – Metų jaunųjų talentų ugdytojai

Savivaldybės kultūros premija įteikta Bernardui Aleknavičiui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2004 metų kultūrinę veiklą

Antanas Andrijonas – Metų kraštotyrininkas

Juozas Bertašius – Metų kultūros globėjas

Nijolė Černevičienė – darbo su jaunimu organizatorė

„Gelgaudiškiui – 500“ – Metų renginys,

Vitas Girdauskas – Metų idėja, už Sintautų valsčiaus senųjų kapinaičių įamžinimą

Antanina Klimaitienė – Metų literatė

Teresė Milkerienė – Metų bibliotekininkė

Artūras Pečkaitis – Metų jaunųjų talentų ugdytojas

Šokių kolektyvas „Pynė“, vadovė V. Venienė – Metų kolektyvas

Justė Venslovaitytė – Metų fotomenininkė

Gražina Geldauskienė – Metų kolektyvo vadovė

Savivaldybės kultūros premija įteikta Audronei Adomaitienei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2003 metų kultūrinę veiklą

Zanavykų teatras, vad. Gražina Guzovijienė – Metų kolektyvas

Pijus Damušis – Metų muzikantas

Dalia Zaleckienė – Metų kolektyvo vadovė

Pranas Gailiūnas – Metų skola

Jonas Jurevičius – Metų kraštotyrininkas

Vytautas Kaunas – Metų dailininkas

Aušra Kriauzienė – Metų bibliotekininkas

„Lukšių pieninė“, vadovas Genadijus Butkus – Metų kultūros rėmėjas

Regimantas Poderis – Metų jaunųjų talentų ugdytojas

Jūratė Stankaitytė – Metų darbo su jaunimu organizatorė

Saulena Valatkaitienė, Jūratė Šnipienė – Metų tautodailininkai

Rima Vasaitienė – Metų muziejininkas

Valerija Vilčinskienė – Metų literatė

Vida Čeplevičienė – Metų kultūrinio darbo organizatorius

Savivaldybės kultūros premija įteikta Laimai Kajokaitei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2002 metų kultūrinę veiklą

Mindaugas Kriaučiūnas – Metų režisierius

Bernardas ir Vincentas Aleknavičiai – Metų kraštotyrininkai

Rima Amonienė – darbo su moksleiviais (jaunimu) organizatorius

Violeta Bosaitė – jaunųjų talentų ugdytoja

Eugenija Daugėlienė – Metų muziejininkė

Danutė Kasperavičienė – Metų bibliotekininkė

Arūnas Matusevičius – Metų rėmėjas

Elena Ruzgienė – Metų tautodailininkas

Folkloro ansamblis „Šakija“ – Metų kolektyvas

Audronė Vorevičienė – profesionaliosios dailės parodų organizatorė

Rita Mockeliūnienė – Metų literatė

Savivaldybės kultūros premija įteikta Albinui Vaičiūnui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2001 metų kultūrinę veiklą

Ingira Jakienė – Metų kolektyvo vadovė

Simonas Kudirka – Metų tautodailininkas

Jonas Maldžiūnas – Metų jaunųjų talentų ugdytojas

Nijolė Masteikaitė – Metų literatė

Laima Mockevičienė – Metų kultūrinio darbo organizatorė

Sintautų folkloro ansamblis „Santaka“, vadovė Jūratė Navickienė – Metų folkloro kolektyvas

Irena ir Antanas Sprainaičiai – Metų muziejininkai

Regina Ūsienė – Metų bibliotekininkė

Šokių kolektyvas „Vijūras“, vadovė Gražina Geldauskienė – Metų kolektyvas

Gražina Žemaitienė – Metų kraštotyrininkė

Savivaldybės kultūros premija įteikta Edgarui Pilypaičiui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 2000 metų kultūrinę veiklą

Rimantas Bosas – Metų kolektyvo vadovas

Lina Uždravienė – Metų bibliotekininkė

Vidas Cikana – Metų tautodailininkas

Lina Endriukaitienė – jaunųjų talentų ugdytoja

Stanislovas Grušys – darbo su moksleiviais (jaunimu) organizatorius

Gražina Kazarjan – Metų muziejininkė

Edita Legotienė – Metų chorvedė

Albinas Murauskas – Metų literatas

Marija Puodžiukaitienė – Metų kraštotyrininkė

Savivaldybės kultūros premija įteikta Antanui Sperauskui.

„AITVARO“ apdovanojimai už 1999 metų kultūrinę veiklą

Liuda Abraitienė – Metų bibliotekininkė

Jonas Bosas – Metų kraštotyrininkas

Jonas Daniliauskas – Metų profesionaliosios dailės parodų organizatorius

Birutė Jakštienė – Metų tautodailininkė

Ona Jasinskienė – Metų literatė

Vida Mazgeikaitė – Metų chorvedė

Bronė Sakalauskienė – Metų muziejininkė

Antanas Sperauskas – Metų kolektyvo vadovas

Petras Sutkus – Metų kompozitorius

Antanas Unikauskas – jaunųjų talentų ugdytojas

Vidas Venslovaitis – Metų fotomenininkas

Algimantas Vorevičius – jaunųjų talentų ugdytojas

Savivaldybės kultūros premija įteikta Nijolei Černevičienei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 1998 metų kultūrinę veiklą

Rima Amonienė – jaunųjų talentų ugdytoja

Violeta Briaukienė – Metų choro kolektyvo vadovė

Birutė Garmuvienė – už naujo choro subūrimą

Vitas Daniliauskas – už profesionaliosios dailės parodų organizavimą

Lina Eringienė – Metų bibliotekininkė

Vidmantas Lopeta – Metų kraštotyrininkas

Irena Lukšienė – darbo su moksleiviais organizatorė

Natalija Manikienė – Metų muziejininkė

Janina Marcinkevičienė – Metų literatė

Eugenijus Rutkauskas –už kultūrinio darbo organizavimą

Elena ir Valentinas Ruzgiai – Metų tautodailininkai

Vitalija Venienė – Metų vaikų šokių kolektyvų vadovas

Rimaldas Vikšraitis – Metų fotomenininkas

Savivaldybės kultūros premija įteikta Gražinai Guzovijienei.

„AITVARO“ apdovanojimai už 1997 metų kultūrinę veiklą

Nijolė Černevičienė – Metų kultūrinio darbo organizatorė

Birutė Grajauskienė – Metų bibliotekininkė

Gražina Guzovijienė – Metų režisierius

Vincas Korsakas – Metų literatas

Vidmantas Mašanauskas – Metų kraštotyrininkas

Vilija Meškaitienė – Metų kolektyvo vadovė

Stasė Piliutienė – Metų kolektyvo vadovė

Lolita Rūgytė – už profesionaliosios dailės parodų organizavimą

Eugenijui Rutkauskas – už vadovavimą vaikų dainavimo studijai „Šmiki-Šmaki“

Zigmas Sederevičius – Metų tautodailininkas

Birutė Garmuvienė – už naujo choro subūrimą

Laima Kajokaitė – už humoro žanro puoselėjimą

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-03 12:40