• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Bibliotekos istorija

Bibliotekos istorija

Atgavus spaudą, Lietuvoje susiklostė palankesnės visuomeninės ir kultūrinės sąlygos. Sustiprėjo lietuvių tautos kūrybinė iniciatyva. Švietimo ir savišvietos reikalingumo supratimas skatino steigti bibliotekas ir skaityklas. 1905 m. "Lietuvių laikraštis" rašė: "naudingiausia būtų įtaisyti knygynėlius miesteliuose, bažnytkaimiuose ir didesniuose kaimuose".

1905 m. buvo įsteigtas Marijampolės "Šviesos" draugijos skyrius, kuriam vadovavo Jonas Staugaitis. Jis įsteigė nedidelį knygynėlį Šakiuose, kurį laikė Pranas Kriaučiūnas ir skaityklą "geroje vietoje išnuomotame dideliame name". Buvo "įsigyta apie 1000 egz. įvairaus turinio knygų". O 1933 m. išplatintose Lietuvos Bibliotekininkų draugijos anketose matyti, kad Šakiuose buvo daugiau nei 30 bibliotekėlių. Tuo metu veikė Šakių "Žiburio" gimnazijos ir pradžios mokyklos, įvairių ratelių bei draugijų bibliotekėlės. Jos buvo nedidukės, po 100 - 400 knygų, kurias skaitė šių organizacijų nariai.

1936 - ieji metai Lietuvos bibliotekų istorijai labai reikšmingi. Lietuvos prezidentas A. Smetona ir Ministras Pirmininkas J. Tūbelis pasirašė Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą. Švietimo ministro J. Tankūno įsakymu 1937 m. steigiama Šakių valstybinė viešoji antros eilės biblioteka ir skaitykla. Jos vedėju paskiriamas Jonas Šikeris. Miesto savivaldybė bibliotekai skyrė du nedidelius kambarėlius mūriniame name prie tilto. Vėliau biblioteka perkeliama į Kalvaičio namus. Naujai pastačius Šaulių sąjungos namus, čia įsikuria ir biblioteka. 1940 m. vedėju dirba Pranas Jakaitis. Lietuvai praradus Nepriklausomybę Švietimo ministras A. Venclova ragina iš esmės keisti bibliotekų pobūdį ir kurti naują tarybinę biblioteką. Vokiečių okupacijos metais biblioteka sudegė. Atsikūrė biblioteka tik 1945 m. Jos fonduose tebuvo 3734 egz. knygų. 1950 m. reorganizuojama į rajoninę. Ji tampa metodiniu centru naujai įsikūrusioms apylinkių bei kaimų bibliotekoms. Įkuriamas atskiras vaikų literatūros skyrius. Bibliotekos fonduose buvo 6000 egz. knygų. Bibliotekai ima vadovauti pirmieji specialistai - A. Noreikaitė, baigusi Vilniaus kultūros švietimo bibliotekinį technikumą. Pastovių patalpų neturėjo, todėl buvo kilnojama iš vietos į vietą. Tik 1960 metais ilgesniam laikui įsikūrė kultūros namų antrame aukšte su atskira skaitykla, abonementu, vaikų literatūros skyriumi. Bibliotekos vadovai nuolat keitėsi: 1957 m. - Ona Arbatauskaitė, 1960 m. - Jūratė Naujokaitytė, 1962 m. - I. Reimerienė, 1965 m. - Anisija Bakienė, vėliau - A. Balčiūnaitė, L. Vaišnorienė.

2006-ieji -  naujas svarbus etapas ir Šakių viešosios bibliotekos istorijoje, skaičiuojančioje savo kultūrinės- informacinės veiklos 70- metį.  Skaitytojams duris atvėrė naujos bibliotekos patalpos su naujomis galimybėmis tobuliau ir geriau atlikti pagrindinę bibliotekininko misiją - teikti informaciją, ugdyti žmogaus intelektą, jo kūrybines galias, siekti, kad  biblioteka taptų bendravimo, informacijos ir kultūros centru. Naujoje bibliotekoje  skaitytojų laukia moderni  abonemento salė, erdvi periodikos ir interneto skaitykla, jaukūs informacijos-metodikos, dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriai. Prasiplėtęs ir atsinaujinęs Vaikų literatūros skyrius liko senajame bibliotekos pastate. Bibliotekos mainų fondas ir saugykla įsikūrė erdviose rūsio patalpose.  Nedidelė, bet jauki salė kameriniams renginiams pakvies šakiečius į bibliotekos organizuojamus literatūrinius vakarus, susitikimus su knygų autoriais, žymiais krašto žmonėmis. Tikime, kad erdvioje bibliotekoje apsilankys dar daugiau šakiečių ir miesto svečių, kad čia bus gera ir jauku, ne tik bibliotekos lankytojams , bet ir darbuotojams. 1977 - tieji metai - naujas etapas bibliotekos istorijoje. Rajoninės bibliotekos bazėje steigiama centrinė biblioteka su 5 skyriais ir 40 kaimo bibliotekų filialais. Čia komplektuojamos, tvarkomos, paskirstomos knygos ir kaimo filialams. Jai vadovauja jauna specialistė Birutė Valackienė,. Bibliotekos fondas išauga iki 42 tūkst. knygų. Nuo 1983 m. biblioteka persikelia į savas patalpas Gimnazijos gatvėje. Už jos vairo nuo 1985 metų sėkmingai stovi Regina Ūsienė. 1996 m. biblioteka atgauna savo pavadinimą - Viešoji biblioteka, o 1997 metais jai suteiktas juridinio asmens statusas.
Bibliotekoje nuolat veikia literatūros parodos, organizuojami įvairūs renginiai. Kas metai įvyksta Poezijos pavasarėlio šventė, kurioje dalyvauja ne tik rajono literatai, susibūrę į klubą "Lygumų šaltinis" prie bibliotekos, bet ir respublikos, užsienio poetai. Čia jau gimė trys Šakių kalendoriai, išleistas literatų kūrybos rinkinys "Šaltinėlio srovė" (2001), informacinis leidinys "Literatūrinis kelias po Šakių kraštą" (2001), leidžiamas proginis laikraštėlis "Šaltinėlio srovė", rengiamos leidybai literatų knygos.

Bibliotekoje kaupiama kraštotyrinė literatūra, žinynai, žodynai, enciklopedijos. Nepasiklysti bibliotekos labirintuose padeda katalogai, kartotekos. Biblioteka kaip ir visa žinių visuomenė modernėja.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-10 15:43