• I-V 9:00-18:00
 • VI 10:00-16:00

Šakių rajono bažnyčios (bibliografija)


Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.2, p. 110.
 • Butautas Kudirka R. Barzdai. Marijampolė, 1998, p. 85.
 • Istorikas kun. Antanas Jusaitis [lankstukas]. Barzdai, 1996.
 • Katalikų kalendorius.Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 121.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 331-332.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, t.2, 1954, p. 239.
 • Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 491-492.
 • Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 491.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 16.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, p. 598.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 131-132.
 • Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčios 80-metis. (Lankstinukas). Barzdai, 2014.
 • Buškevičienė A. Barzdų parapija. Istorija, žmonės, likimai. Kaunas, 2005, p. 50.
 • Lietuvos sakralinė dailė. Vilnius, 2006. t. 1, p. 34-57.
Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 69, 88, 206
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.2, p. 36.
 • Gelgaudiškio kalendorius 2001-ji. Marijampolė, 2001, p.9.
 • Gelgaudiškio pažintinis takas [lankstukas]. Jurbarkas, 2000.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 121.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 312.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1956, t.7, p. 112.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 245-246.
 • Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 492.
 • Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius, 1966, t.1, p. 543.
 • Panemunių regioninis parkas. Jurbarkas, 1999, p. 6-7.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 16.
 • Šakių kraštas. Informacinis leidinys. Vilnius, 2000, p. 10.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 596-597, 617-618.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 13, 64, 78-80, 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 97-98, 100.
Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 135.
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.2, p. 48.
 • BirbilasV. Griškabūdžio bažnyčia. Parapijos istorija. Kaunas, 1966.
 • Griškabūdžio bažnyčia. 200 metų. Istorija. Savitumas. Dabartis. Kaunas, 1997, 16 p.
 • Griškabūdžio bažnyčios istorija ir dabartis [aplankas su iliustruota medžiaga]. Šakių viešoji biblioteka, 2000.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 121.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 3, p. 331-332.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1956, t.7, p. 515.
 • Lietuvos vienuolynai. Vadovas. Vilnius, 1998, p. 66-67.
 • LTSR urbanistikos paminklai. Vilnius, 1979, t.3.
 • Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 492.
 • Šakių kraštas. Informacinis leidinys. Vilnius, 2000, p. 14-15.
 • Totoraitis J.Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 596-597, 644-649.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 14, 37, 39, 41.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 123-125, 127.
 • Vasiliauskienė A. Gyvoji parapija // Katalikų pasaulis, 1997, Nr. 4, p. 30.
Ilguvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 240.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. Vilnius, 1998, p. 122.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 321.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 493.
 • Panemunių regioninis parkas. Informacinis leidinys. Jurbarkas, 1999, p. 14-15.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 16.
 • Šakių kraštas. Informacinis leidinys. Vilnius, 2000, p. 13.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 671-672.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 14.
 • 1998 metų Kriūkų kalendorius. Marijampolė, 1998, p. 7.
 • 1999 metų Kriūkų kalendorius. Marijampolė, 1999, p.14.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 145-146.
Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 122.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1956, p.242.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 366.
 • Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 494.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 310-311.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 16.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 76, 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, ti, p. 150-152.
 • Kaimelio bažnyčios didysis altorius //Katalikų pasaulis, 1990, Nr. 14.
Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, p. 122.
 • Kudirkos Naumiesčio 2002 metų kultūros kalendorius. Vinco Kudirkos fondas, 2001, p. 13.
 • Kudirkos Naumiestis. Vilnius, 1990, p. 14, 16, 20, 29.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 334-335, 338.
 • Lietuvos vienuolynai. Vadovas. Vilnius, 1998, p. 154-157.
 • Marijampolės apskritis. Vilnius, 1999, p. 18.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p.495.
 • Miškinis A. Kudirkos Naumiestis. Vilnius, 1998, p.25-26, 34-35, 47, 60, 111, 118, 122, 227.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2002, p. 17.
 • Šakių kraštas. Informacinis leidinys. Vilnius, 2000, p. 8.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t. 1, p. 633, 635, 638, 639.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 64, 68, 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 89, 109-111, 114.
Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 156.
 • Katalikų kalendorius 2002. Lekėčių parapijos atlaidai [bažnyčios nuotrauka].
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1988. Vilnius, 1988, p. 122.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.326-327.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1956, t.14, p. 358.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 292,294.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 495-496.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 617.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 96.
Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
 • Armonavičius V. Lukšiai. Kaunas, 1997, p. 20,41.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. Vilnius, 1998, p. 122.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 355-356.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1966, t.16, p. 514.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 246.
 • Lukšių kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 21.
 • Šakių kalendorius 2002metų. Marijampolė, 2001, p. 17.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 669-671.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 141-142.
Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. Vilnius, 1988, p. 122.
 • Kriūkų kalendorius. 1999. Marijampolė, 1999, p. 13.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 323.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1958, t.21, p. 162.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 232, 289-291, 294.
 • Misius k. ir Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 497.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2002, p. 17.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 675, 776.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 147-148.
Paluobių Šv. Angelų Sargų bažnyčia
 • Aleknavičius B, Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 226.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Čikaga, 1966, t.3, p. 330.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1960, t.21, p. 441.
 • Misius k. ir Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 497-498.
 • Šakių 2000 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 18
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p.657.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 131.
Plokščių Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1988. Vilnius, 1988, p. 123.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.317-318.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1961, t.18, p. 153.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 40-43.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 498.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 668.
 • Panemunių regioninis parkas, Jurbarkas, 1999, p. 5.
 • Šakių kraštas. Informacinis leidinys. Vilnius, 2000, p. 22-23.
 • 1999 metų Plokščių kalendorius. Marijampolė, 1999, p. 11.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 139-140.
Sintautų Švč. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia
 • Jacevičius V. Iš Sintautų praeities // Suvalkija, 2001, Nr. 1, p. 16-19.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. Vilnius, 1988, p. 123.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 349-350.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1962, t.17, p. 488-489.
 • Marijampolės apskritis. Vilnius, 2000, p.20.
 • Misius K. ir Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Žinynas. Vilnius, 1993, p. 499-500.
 • Sintautų kalendorius 2000. Marijampolė, 2000, p. 11, 24.
 • Sintautų parapijai – 200 metų [lankstukas].
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2002, p. 18.
 • Šakių kraštas. Informacinis leidinys. Vilnius, 2000, p. 24.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 597, 624, 659-660.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 89,91..
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 133-138.
Slavikų Šv. Onos bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.2, p. 123.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 122.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.353-354.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1963, t.18, p. 128-129.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 44-45.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 500.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2002, p. 18.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 681-682, 686.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 69-70.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 153-154, 156.
Sudargo Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 123.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 306-307.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1963, t.29, p. 107-108.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 500-501.
 • Sudargo istorija ir kalendorius. 2001–2004 metai. Marijampolė, 2001, p. 10, 30-31.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 624-626, 630-631.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 74-77.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 153-154, 156.
Sudargo Liuteronų Evangelikų bažnyčia
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p. 306-307.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1963, t.29, p. 107.
 • Sudargo istorija ir kalendorius. 2001–2004 metai. Marijampolė, 2001, p. 30-31, 38-41.
 • Grušienė R. Tarp parapijų tikinčiųjų – partnerystės aktas. // Valsčius. 2001, liep. 10.
 • Sutkų Švč. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 123.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.322.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1963, t.29, p. 234.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 500.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 18.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 673.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 146.
Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Butautas Kudirka R. Barzdai. Marijampolė, 1998, p. 49.
 • 2000 metų kalendorius. Marijampolė, 1999, p. 17, 20.
 • Gustaitis A. Iš griuvėsių pakilusi. Marijampolė, 1995, 128 p.
 • Jubiliejus 2000. Šakių Šv.Jono Krikštytojo parapijos praeitis ir dabartis [lankstukas].
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 123.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.297-298.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1963, t.29, p. 304-306.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 501-502.
 • Miškinis A. Šakiai 1599–1999. Marijampolė, 1999, p. 129, 143.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 19.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 597, 622-623.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 14, 91, 96, 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 100-101.
Šakių evangelikų liuteronų bažnyčia
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.299.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1963, t.29, p. 304-305.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 102, 303, 307
 • Didžiapetrienė G. Bažnyčios vitražai – deimančiukai – Šakių kultūros lobynui. // Valsčius. 2002, rugs. 20, p. 8.
 • Gėrio perlas Šakiuose. //Draugas. 2001, geg. 22.
 • Šinkūnas M. Užsieniečių parama naudinga ne tik evangelikams liuteronams. // Valsčius. 2000, birž. 2.
 • Valakbūdžio Švč. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 123.
 • Kulvietienė-Žievytė Z. Valakbūdžio parapija. Vilnius, 2001, p. 13-17, 31, 33, 133, 251-252.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.354.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1965, t.32, p. 520.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 19.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 687.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 157.
Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pailiečio bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 36.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.325-326.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1966, t.35, p. 264.
 • Lietuvos architektūros istorija. Vilnius, 2000, t.3, p. 293.
 • Panemunių regioninis parkas. Informacinis leidinys. Jurbarkas, 1999, p. 15.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 19.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 673-674.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 83, 85.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 146-147.
Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
 • Aleknavičius B., Aleknavičius V. Novužės krašto vaikai. Marijampolė, 1999, t.1, p. 216.
 • Katalikų kalendorius. Žinynas. 1998. Vilnius, 1998, p. 124.
 • Kviklys B. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t.3, p.342-343.
 • Lietuvių enciklopedija. Čikaga, 1966, t.35, p. 459.
 • Misius K, Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 503.
 • Šakių 2002 metų kalendorius. Marijampolė, 2001, p. 19.
 • Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, t.1, p. 658.
 • Totoraitis J. Zanavykų istorija. Marijampolė, 1929, p. 104.
 • Zanavykija. Čikaga, 1978, t.1, p. 132-133.
 • Šakių viešoji biblioteka Bibliografijos-metodikos skyrius
Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-06 13:39