• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-15:00

Naujiena

Atsisveikiname su Gailute Meškevičiene (1961 – 2020)

2020 07 28

Trapus ir laikinas žmogaus gyvenimo kelias – ir toks greitas mūsų ėjimas juo... Po sunkios ligos liepos 28 d. ant ilgo bibliotekininkų vėlių suolelio atsisėdo kūrybinga, darbšti, nuoširdi kolegė. Širdis stabtelėjo ir jau amžiams nutilo po prasmingų darbų, atidavusi išmintį ir širdies šilumą tiems, kurie jos laukė.

Gailutės gyvenimo kelias prasidėjo 1961 m. balandžio 11 d. Raugalų kaime, Šakių rajone. Ji baigė Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vidurinę mokyklą, o Vilniaus kultūros mokykloje įgijo bibliotekininkės specialybę. Nuo 1986 m. savo gyvenimą susiejo su Kudirkos Naumiesčio biblioteka.

Žingeidi, kūrybinga, tolerantiška, spinduliuojanti šilumą, geranoriškumą, išorinę ramybę, vidinio pasaulio dosnumą dalijo šeimai, knygos mylėtojams. Aktyviai dalyvavo rajono kultūriniame gyvenime, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro „Santaka", moterų klubo „Ieva" veikloje. Dažnai buvo renginių, užsiėmimų, edukacijų, kelionių organizatorė ir dalyvė. Žavėjo jos išradingi mezginiai, margučiai, sukomponuotos puokštės. Net ir ligos atskirta nuo besisukančio gyvenimo, stengėsi iš rankų nepaleisti su biblioteka ir kūryba siejančių gijų: rašė straipsnius Šakių kalendoriui, rūpinosi kraštotyrinės medžiagos įprasminimu... Liko tik paprastos moters nepaprastas dvasingumas, kurį glaudžiame lyg pumpurą, dar nespėjusį pilnai išsiskleisti...

Nuoširdžiai užjaučiame mamą, sūnus Vygantą, Vaidotą, Mindaugą, vyrą Joną, seserį, brolį, visus artimuosius ir liūdime kartu.

Šakių rajono bibliotekininkų bendruomenė


Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-14 15:57