• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

„Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

1918 m. vasario 16-oji – viena reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų, kuomet buvo žengtas drąsus ir vieningas žingsnis į nepriklausomybę bei įkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktas – ilgų metų tautos kovų už laisvę vainikas, kuriuo lietuvių tauta paskelbė pasauliui: „Būsim. Būsim laisva, nepriklausoma ir demokratiška valstybė“, o šią mintį patvirtino savo parašais 20 signatarų. Iš jų net šeši Suvalkijos krašto sūnūs. Tai Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Justinas Staugaitis ir Jonas Vailokaitis. Jų gyvenimas, darbas ir veikla – tai garbingas Sūduvos krašto istorijos puslapis.

Numesti priespaudos grandines ragino laisvės šaukliai dr. Jonas Basanavičius ir dr. Vincas Kudirka, dvasiškiai Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, švietėjai Petras Kriaučiūnas, Povilas Višinskis ir daugelis kitų. Lietuvos nepriklausomybės siekio istorija – nenutrūkstamas ryšys tarp praeities ir dabarties.

Plačiau apie žmones, sukūrusius Lietuvos valstybę, galite rasti Kriūkų bibliotekos leidinių parodos „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“ publikuojamuose leidiniuose, kuriuos tereikia užsisakyti telefonu ar el. paštu.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-19 14:48