• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Vytautas Armonavičius

Šiais metai minime rašytojo jubiliejų, tad bibliotekoje surengta autoriaus knygų paroda.

(1936 09 28 Gonienų k., Veliuonos valsč. – 2009 06 06). Mokytojas.

Mokėsi Klausučių pradžios mokykloje, Seredžiaus septynmetėje, po jos – Krigkų vidurinėje mokykloje. 1955 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Pedagoginį darbą pradėjo tuometinio Ariogalos rajono Pernaravos vidurinėje mokykloje, penketą metų dirbo Smalininkų žemės ūkio technikumo dėstytoju, o nuo 1966 m. keturiasdešimt vienus metus atidavė Lukšių Vinco Grybo vidurinei mokyklai. Dirbo didelį kultūrinį darbą – rūpinosi gimtąja kalba, zanavykų šnekta. Buvo tradicinių Kalbos dienų vienas iš pagalbininkų bei organizatorių, ilgametis ir aktyvus Lietuvių kalbos draugijos Šakių skyriaus narys.

Jo iniciatyva 2004 m. lapkričio 29 d. buvo įsteigtas Šakių rajono lietuvių kalbos puoselėtojų klubas „Žodžio tėviškė“, kuriam vadovavo nuo pat įkūrimo dienos. Aktyviai prisidėjo rengiant Kalbos dienas, Nacionalinio diktanto rajoninį turą, dalyvavo suaugusiųjų švietimo renginiuose, Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimuose. Jo rūpesčiu išleistos knygelės „Gimtoji – turtas ir rūpestis“, „Žodžio tėviškė“, kartu su savivaldybės kalbos tvarkytoja parengtas lankstinukas „Patarimai kalbos vartojimo klausimais“.

Bendradarbiavo šalies ir rajono spaudoje. Jo sudarytose knygose „Lukšiai“, „Lukšių parapija“ surinkta daug vertingos medžiagos apie Lukšių istoriją, žymiuosius kraštiečius. Paskutinė knyga – „Su gyvaisiais ir mirusiais“. Parašė informacinius leidinius „Lukšių mokytojas Antanas Grybinas“(1999), „Lukšių kalendorius 2001“, „Vinco Korsako gyvenimas ir kūryba“ (2008).

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-20 14:06