• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Vaižgantui - 150

Rugsėjo 20 d. sukako 150 metų Juozui Tumai-Vaižgantui – vienai iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjui.

Vaižgantas tautą suvokė kaip esmingą žmoniškumo formą, kuri auga iš gimtosios žemės, istorijos, atsiskleidžia kalba, kūryba, darniais tarpusavio santykiais. Įvairiašakės Vaižganto veiklos tikslas buvo jungti tautą, kad bendradarbiautų tėvynės labui. Tumas-Vaižgantas tapo mylimiausiu savo meto žmogumi, pasižymėjo tolerancija ir palankumu. Svarbiausiu savo ir kitų gyvenimo tikslu laikė tarnystę tautai: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau – jos vergas, dėl jos metų metais nebematąs, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina.

Juozas Tumas–Vaižgantas – iškili ir tauri asmenybė, didelių meninių kūrinių kūrėjas. Vaižganto kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp jo meto rašytojų. Daugiau apie Vaižgantą galima rasti Kriūkų bibliotekoje, leidinių parodoje „Man visi geri ir visus myliu, bile tik dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai“.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-28 17:30