• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Tremtinių pagerbimas

Spalio 3 d. dalyvavau  Lukšių miestelyje vykusiame  tremtinių pagerbime, kurį organizavo LR Seimo narė Irena Hasse.  Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje kunigas E. Naujalis aukojo mišias už tremtinius, o vėliau „Atminties parkelyje“ A. Bajerčius priminė susirinkusiems V. Korsako gyvenimo ir kančių kelią. Stiprybės ir susiklausymo visiems linkėjo Lukšių miestelio seniūnas Vytautas Andziulevičius.

Trėmimai 1951–1952 m. buvo intensyvūs, jų buvo apie penkis. Didžiausias – spalio 2-3 d., "OSEN", Ruduo. Trėmė užsilikusius jau ištremtų šeimų narius, žuvusių ar kalinčių partizanų, ryšininkų ar rėmėjų šeimas, naujai sovietų aktyvistų sudarytus sąrašus, ypač atsisakiusius stoti į "kolchozus" ir kitus.

1951 m. balandžio 1 d. ištremtos 132 šeimos, 433 asmenys: 149 vyrai, 162 moterys, 122 vaikai iki 15 m. amžiaus, iš jų 150 Jehovos liudytojų, gen. Anderso karių ir kiti.

1951 m. rugsėjo 19-20 d. ištremti 3 807 asmenys, iš jų 1 255 vaikai (trys ešelonai).

1951 m. spalio 2-3 d. buvo didžiausias trėmimas „Osenj“ („Ruduo“).

Ištremtos visam laikui 4 018 (kitais duomenimis 4 009) šeimos, 15 537 asmenys (kitais duomenimis 16 150).

Ištremta vyrų – 4 815 ( ar 5 090), moterų – 5 757 (ar 5 777), vaikų – 4 965 (ar 5 278).

Skirta vagonų 800, suformuota ešelonų 16.

Trėmimą vykdė 23 088 okupantai ir kolaborantai.

1951 m. iš viso ištremtos 5 139 šeimos, 21 177 asmenys į Irkutsko sritį, Tomsko sritį, Tiumenės sritį, Krasnojarsko kraštą, Altajų.

1952 m. sausio 23 d. ištremta 217 šeimų, kuriose 778 asmenys ir 1066 pavieniai, kurių šeimos ištremtos jau 1951 m. (du ešelonai), iš jų 519 vaikų.

1952 m. rugpjūčio 5 d. ištremtos 95 šeimos, 395 asmenys.

1952 m. Iš viso ištremtos 526 šeimos, 2 934 asmenys į Krasnojarsko kraštą, Kazachstaną.

1951–1952 m. iš Šakių rajono ištremti 643 žmonės. 1941–1953 m. iš Šakių rajono ištremta daugiau nei 3900 asmenų. Palyginkime - 2020 m. Šakiuose gyveno 4998 gyventojai.

Šiuos duomenis pateikė Arimantas Dumčius.

Lukšių bibliotekoje yra surinkta medžiaga apie politinį kalinį V. Korsaką ir kitus nuo „sovietų“ valdžios nukentėjusius asmenis.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-22 11:04