• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Prisimenant Almą Karosaitę

Sausio mėnesį poetė Alma Karosaitė būtų šventusi savo 75-ąjį gimtadienį. Tą proga susitikome su Vinco Kudirkos gimnazijos ikmokyklinukais paskaityti poetės eilėraščių. Pagal vieną „Dvi bitutės“ mažiesiems buvo pravestas kūrybiškumo užsiėmimas. Vaikai sužinojo kur gyvena bitutės, kur jos neša medų, kad avilyje be darbininkių dar yra tranai ir bičių motina. Bibliotekininkė pakvietė pagaminti korį ir bitučių, kas mažiesiems labai patiko. Ant avilio nutūpė iš laukų grįžusios sparnuotos bitelės darbininkės. 
„Pelėdžiukų“ grupės vaikai padeklamavo grupės himną ir aprodė savo biblioteką, padovanojo bibliotekai pačių gamintus skirtukus knygoms. „Zuikučių“ grupės vaikai apsidžiaugė atneštomis knygomis apie gamtą, o perskaitę, pažadėjo ateiti į biblioteką ir grąžinti leidinius. 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-29 15:49