• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Padalinių kontaktai


Padalinių kontaktai

Barzdų padalinio bibliotekininkė

Birutė Grajauskienė

Briedžių padalinio bibliotekininkė

Roma Kaminskienė

Gelgaudiškio padalinio bibliotekininkės

Jolanta Būblaitienė, Lina Uždravienė

Gerdžiūnų padalinio bibliotekininkė

Marija Kumštaitienė

Gotlybiškių padalinio bibliotekininkė

Rima Rasburskienė

Griškabūdžio padalinio bibliotekininkė

Daiva Žemaitienė

Kidulių padalinio bibliotekininkė

Viliojeta Ambrulaitytė

Kriūkų padalinio bibliotekininkė

Reda Damijonaitienė

K. Naumiesčio padalinio bibliotekininkės

Marytė Rastupkevičiūtė, Kristina Tučinskaitė

Lekėčių padalinio bibliotekininkė

Aušra Kriauzienė

Lukšių padalinio bibliotekininkė

Rima Bakienė

Paluobių padalinio bibliotekininkė

Roma Kaminskienė

Panovių padalinio bibliotekininkė

Galina Sniečkuvienė

Plokščių padalinio bibliotekininkai

Ilona Krištolaitienė, Saulius Višinskas

Sintautų padalinio bibliotekininkė

Jolanta Murauskienė

Slavikų padalinio bibliotekininkė

Algimanta Kuncaitytė

Sudargo padalinio bibliotekininkė

Valerija Endriukaitienė

Voverių padalinio bibliotekininkė

Dalia Tamašauskienė

Žvirgždaičių padalinio bibliotekininkė

Asta Baubonienė