Aptarnavimo skyrius

APTARNAVIMO SKYRIUS

Aptarnavimo skyriai:

Abonementas

Periodikos skaitykla

Fonoteka

Aklųjų bibliotekėlė

Skyriuje:

 

Universalaus pobūdžio knygų fondas.

Leidinių vartotojams išdavimas į namus.

Garsinės  ir Brailio knygos akliesiems ir silpnaregiams.

Informacijos teikimas telefonu ir el. paštu.

Tarpbibliotekinis abonementas.

Meno darbų, spaudinių parodos, įvairūs pažintinių, kultūrinių renginių organizavimas.

Paieška elektroniniame kataloge LIBIS

 Skaitytojų patogumui veikia dokumentų gražinimo įrenginys DGĮ


Abonementas

 

Tel.: (8-345) 60 339

  • Vartotojai aptarnaujami naudojant LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemę.

  • 26234tūkst. egzempliorių universalaus pobūdžio spaudinių fondas.

  • 2015m. skyriuje buvo registruoti 2497 vartotojai. Per metus apsilanko apie 32217 lankytojų, kuriems išduodama apie 50026 įvairių spaudinių.

  • Skaitytojai aptarnaujami, įsigiję skaitytojo pažymėjimą (LIBIS pažymėjimą).

  • Trūkstami dokumentai užsakomi per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

  • Veikia kilnojamoji aklųjų biblioteka, kurioje yra garsinių knygų, bei knygų Brailio raštu.

 

100 4494 Copy

 

 

Periodikos skaitykla

Tel.: (8-345) 51 501 

 Įsikūrusi antrame aukšte. Čia yra 9 darbo vietos lankytojams. Skaitykloje galima skaityti einamųjų metų žurnalus, šalies dienraščius ir savaitraščius, rajono laikraščius, įvairių visuomeninių organizacijų leidinius, naudotis žodynais, žinynais, enciklopedijomis. Skaityklos fonde beveik 60 pavadinimų periodinių leidinių, jie saugomi 5 metus. Pastoviai eksponuojamos teminės literatūros parodos. Skaitytojų aptarnavimo tvarka yra numatyta Naudojimosi biblioteka taisyklėse. Per metus apsilanko apie 5 tūkst. lankytojų, išduodama apie 40 tūkst. fiz. vnt. periodikos. Teikiamos kopijavimo paslaugos.

 

    100 4487 Copy

 

Siūlo periodinę spaudą lietuvių kalba


 

Fonoteka

 


Kaupia literatūra apie muzika ir natas.

Organizuoja renginius, skirtus supažindinti visuomenę su muzikinio pasaulio gyvenimu. Fonotekoje yra moderni vaizdo ir garso aparatūra, įvairių garso įrašų, plokštelių, skirtų skaitytojų darbui ir poilsiui.

Fonotekoje yra per 2 tūkstančius egzempliorių garsinių dokumentų


 

Aklųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

 


 

Knygos Brailio raštu ir garsinės knygos akliesiems nuolat keičiamos iš Kauno bibliotekos. Vienu metu fonde būna apie 200 vnt. akliesiems skirtų knygų. Knygas Brailio raštu ir garsines knygas galima paskaityti vietoje. Bibliotekoje lankosi apie 15 skaitytojų.