„Adventas – tai laukimas, kad ir tavoj širdy kažkas užgimtų“ (2019)

adv1

Paskutinę lapkričio penktadienio popietę rinkomės į biblioteką, kur vyko edukacija „Ruošiamės Adventui kartu". Pirmiausia laukė rimtas darbas - kiekvienas turėjome nusipinti Advento vainiką, po to jį pasipuošti. O susėdus prie karštos arbatos puodelio aptarėme Advento vainiko reikšmę, papročius, žvakių spalvas ir degimo tradicijas.

Ir išėjome namo nešini ne tik gražių Adventinių vainikų, bet ir jaukumo, susikaupimo ir begalinės bendrystės džiaugsmo.

Skaitome kartu (2019)

sk6

Aplinka, laikas ir vieta siūlė skaityti kažką įdomaus, paslaptingo ir intriguojančio. Šaltomis, tamsiomis ir niūriomis lapkričio trečiadienio popietėmis rinkomės skaityti Lauros Owen ir Korky Paul knygos „ Vinė ir Vilburas". Perskaitę išmokome pasigamintą stebuklingą energinį gėrimą, sužinojome kodėl keliu nubidzeno zebras, kodėl pabėgo baldai ir kokia mokykla yra pati mieliausia. Tai buvo puikus kartu praleistas laikas skaitant, diskutuojant, aptariant ir besijuokiant.

Beržai baltieji broliai - P. Širvys (2019)

sirv1

Nuo seniausių laikų medis yra augimo, jėgos, stabilumo ir amžino gyvenimo atsinaujinimo gamtos cikle simbolis. Gražią rudens popietę ėjome ieškoti auksinio beržo, kad šis padėtų atsikratyti susikaupusio nuovargio, nemalonumų, streso. Apkabinę beržą svyruonėlį skaitėme Pauliaus Širvio poeziją, nes jis be galo mylėjo šį medį. Taip paminėjome šio poeto keturiasdešimtąsias mirties metines.

„Skaitymo kampelis“ (2019)

ska1

Visą vasarą savo skaitytojo laukė „Skaitymo kampelis". Ypač tų, kurie ryžosi dalyvauti skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga". Vieniems tai jau tampa tradicija, kiti naujai įsijungia į šią akciją. Tai be galo džiugi, miela, spalvinga ir atsakinga akcija, kurios mielai lauksime ir kitą vasarą.

Vasarą palydint (2019)

vp1

Bibliotekos bičiulių būrys vasarą palydėjom skaitydami poeziją. Paskaitę ir pavartę gražių poezijos knygelių ėjom skaityti „Kitaip“. Pasiskirstę į dvi komandas ir gavę po žemėlapį, turėjom surasti nuotraukose pavaizduotus objektus, kad žinotume, kaip sudėlioti eilėraštį. Daug džiaugsmo, juoko, vikrumo ir sumano patyrėm, kol perskaitėm gražią Emilijos Šulinskienės „Vasarėlės pasakėlę“.

Gedulo ir vilties diena (2019)

gv1

Su visa Lietuva minėjome ir mes, paluobiečiai, Gedulo ir Vilties dieną. Būrelis kaimo bendruomenės narių vykome tvarkyti apleistų senųjų Šedvygų kapinių.

Nešini gėlėmis ir žvakėmis su jaunimu ėjome prisiminti tuos baisius trėmimus prie kryžiaus, kuris pastatytas Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčios šventoriuje. Čia pagerbėme tylos minute tuos, kurie po trėmimo taip namo ir negrįžo, skaitėme eiles, aptarėme tuos skaudžius ir baisius įvykius.

Vasara su knyga (2019)

vsk3

Paluobių bibliotekos jaunieji lankytojai startavo vasaros skaitymo iššūkyje „Skaitydami mes pakeisime pasaulį“. Linkim malonaus laiko skaitant, gerų emocijų, įdomių knygų. Vasaros pabaigoje suskaičiuosime ir aptarsime perskaitytas knygas, pasidžiaugsime rezultatais.

Tarptautinė vaikų gynimo diena (2019)

vg1

Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
(Justinas Marcinkevičius)

Gausus vaikų ir jaunimo būrys rinkosi švęsti Vaikų gynimo dienos Paluobiuose. Atvyko Griškabūdžio gimnazijos ketvirtokai su mokyt. Lina, Žvirgždaičių progimnazijos bibliotekininkė Asta su savo jaunimu, bei Lekėčių vaikų teatras su vadove Vaida. Žiūrėjome vieni kitų spektaklius, vaišinomės, skaitėme linksmąją „Bjauraus būdo karalius" pasaką, aplankė biblioteką, žaidėme judriuosius žaidimus.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (2019)

kd4

Į Paluobių padalinį paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną atvyko Griškabūdžio gimnazijos trečiokai lydimi mokytojos Eglės Černauskienės. Apžiūrėję biblioteką ėmėmės darbo: pasiskirstę į komandas turėjome atlikti labai daug užduočių, kad surastume nuorodas į paslėptą lobį. Radę lobį, ėjome pasivaikščioti ir apžiūrėti miestelio. Nuėjome prie Paluobių klebonijų klėtelės, kurioje buvo redaguotas pirmasis pogrindinės „Aušros“ numeris (Nr. 41). Prisiminti bičiulių, knygnešių J. Bacevičiaus ir V. Andziulio nuveikti darbai, „ab“ spaustuvės veikla.

Šiltas pavasariškas oras, šypsenos ir puikiai praleistas laikas, skirtas kalbai ir knygai.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė – „ATEIK – SUŽINOK IR IŠMOK“ (2019)

nlbs1

Uoliausi bibliotekos lankytojai rinkosi į popietę bibliotekoje „Ateik – sužinok ir išmok“ . Po naujų knygų pristatymo, aptarimo, vyko naujų istorijų kūrimas ir pasakojimas su „Pasakų Gaubliu". Daug juoko sukėlė pasakos „Bjauraus būdo karalius" skaitymas, bei įvairūs judrieji žaidimai.

Labai smagu ir džiugu buvo gauti vaikų sveikinimus bibliotekai ir knygai.