Vasara su knyga 2016

Vasara su knyga

Liepos 22 dieną Liepalotų bibliotekoje vyko kūrybinis konkursas vaikams „Vasara su knyga", skirtas „Bibliotekų metams".

Skaityti daugiau...

Vilties ir gedulo diena Stalioriuose

Vilties ir gedulo diena Stalioriuose

Mes sugrįžtam namo
Kaip daina išvaryta.
Tėvas dalgį pustys
Ankstų vasaros rytą.

Mes papuošim tave
Margom juostom,
Kad priglaustum švelniai,
Ir paguostum...

A. Klimaitienė eil. „Tėvyne", iš kn. „Ramunių laukas"

Skaityti daugiau...

Liepalotų biblioteka paminėjo V. Šekspyro mirties 400 – ąsias metines

Liepalotų biblioteka paminėjo V. Šekspyro mirties 400 – ąsias metines

2016 – ieji Bibliotekų metai. Šiemet 16 – oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasidėjo balandžio 23 – iąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė. Stipri visuomenė – tai skaitantys, besimokantys ir svajojantys žmonės. Stiprios bibliotekos – tai telkianti ir įkvepianti erdvė. Tai jose dirbantys specialistai, padedantys asmenybei užaugti, kartu besikeičiantys ir kuriantys.

Skaityti daugiau...

Susitikimas su poete Danute Batisiene ir 2016 metų Šakių kalendoriaus sudarytojais

Susitikimas su poete Danute Batisiene ir 2016 metų Šakių kalendoriaus sudarytojais

Balandžio mėnesio 13 dieną 18 valandą į Liepalotų bendruomenės centro „Tėviškė" gana jaukias ir šiltas patalpas rinkosi liepalotiškiai susitikti su rajono poetais, kūrėjais, skaitovais, gražaus žodžio mylėtojais, kalendoriaus sudarytojais. Visus mus linksmino savo gražiomis ir dailiai atliekamomis dainomis, Violeta Simanavičienė, pritariant gitarai.

Skaityti daugiau...

Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 – oji minima kaip Gedulo ir vilties diena. 1941 metais birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą.

Skaityti daugiau...

Ingridos Riškutės tapybos, braižybos, floristikos ir mezginių paroda

Ingridos Riškutės tapybos, braižybos, floristikos ir mezginių paroda

2014m. lapkričio 10d. vyksta ketvirtoji, jau tradicija tapusi prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota Knygų Kalėdų akcija, skirta Lietuvos istorijai, kultūrai, dailei, menui ir lietuvių autorių knygoms populiarinti. Akcijos pradžia, jau minėjau lapkričio 10 d. – finišas – sausio 6 dieną. (Trys Karaliai). Šakių kultūros centre 17 val. bus pristatytas 2015 metų Šakių kalendorius.

Skaityti daugiau...

Vakaronė Liepalotuose

Vakaronė Liepalotuose

Lapkričio 30 dieną į Bendruomenės centro salę rinkosi krašto senjorai, kurie ruošėsi susitikti su buvusio „Tėvynės" kolūkio felčerinio punkto vedėja Ona Raškevičiene, čia išdirbusia 37 – nerius metus.

Skaityti daugiau...

Kompiuterinio raštingumo kursai pradedantiesiems

Kompiuterinio raštingumo kursai pradedantiesiems

Spalio 7 – 18 dienomis Liepalotų bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo kursai pradedantiesiems. Mokymai buvo vykdomi naudojantis šia literatūra: „Išmokime dirbti kompiuteriu" (projekto „Bibliotekos pažangai") mokomoji medžiaga: Lietuvos respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. –Vilnius, 2008. – 95 p.

Skaityti daugiau...

Vilties ir gedulo diena

2013 06 14 d. Staliorių koplytėlėje vyko Gedulo ir vilties diena, jau tradicija tapęs renginys. Prieš šv.Mišias, kurias laikė Lukšių parapijos klebonas Vytautas Insoda, Liepalotų moterys giedojo giesmes už Staliorių kaimo mirusiuosius. Po jų  moterų ansamblis dainavo tremtinių dainas, buvo skaitomos eilės. Renginį vedė R.Bartkuvienė. Kalbėjo Lukšių seniūnas Vidas Cikana, iš Plėgų kaimo kilęs, buvęs tremtinys Juozas Ulinskas.  
Nuotraukos T. Ulinskienės.

Sekminės Liepalotuose

Sekminės - tradicinė Liepalotų kaimo šventė, švenčiama nuo 2003m. Tada įsikūrė ir bendruomenė "Tėviškė"
Nuotraukos G.Ižganaitienės