Naujienos

Donelaičio skaitymai

Donelaičio skaitymai

Lapkričio 21d. 17 val. Literatūros ir muzikos valanda DONELAIČIO SKAITYMAI.

Programoje dalyvauja: aktorė Gražina Urbonaitė, literatūrologė Ilona Čiužauskaitė, rašytojai Vytautas Bubnys, Vidmantė Jasukaitytė, Saulius Vasiliauskas, gitaristas ir kanklininkas Gediminas Žilys.

Sausio 1 dieną sukanka 300 metų nuo Tolminkiemio Homero gimimo. Šakių viešojoje bibliotekoje vyks Rašytojų klubo organizuotas vakaras – K.Donelaičio skaitymai.

K. Donelaitis su savo „Metais“ „išsiveržė kaip ugnikalnis su savo žodžiu visiškai tuščiame lietuvių kalbos lauke. Hegzametro ritmas, kurį K.Donelaitis perėmė iš Antikos poetų, yra lyg laivas, išnešantis žodį iš kasdienybės.

Kristijonas Donelaitis – ne aukštai ant pjedestalo iškeltas bauginantis genijus, o paprastas liuteronų kunigas, turėjęs savo silpnybių, tačiau, būdamas išsilavinęs ir žingeidus (mokėjo net 6 kalbas), suprato būtinybę auklėti Prūsijos lietuvininkus, įkvėpti jiems gyvenimo išminties bei išsaugoti savo papročius bei kalbą.

Ir šių laikų žmogus iš poemos „Metai“ gali mokytis tradicijų, savo tapatumo išsaugojimo. Iš šaltyšiaus Pričkaus ir „viežlybųjų“ būrų galima pasimokyti, kaip planuoti laiką ir darbus, koks svarbus yra saikas ir saikingumas buityje.

Literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis sakė, kad Kristijonas Donelaitis yra kaip duona, kurios mes nejaučiame, nematome tarp kitų patiekalų. Šį lietuvių grožinės literatūros pradininką, garsiosios poemos „Metai“ kūrėją perprasti nėra paprasta. Jo kūryba atsiveria vis naujais atspektais...

Susitikime įgytos žinios, išgirstos Donelaičio eilės tikrai padės klausytojams susieti to meto gyvenimą su šiais laikais, Donelaičio akimis pažvelgti į šių dienų uždavinius – puoselėti mūsų unikalią kalbą, būti darbštiems, doriems ir teisingiems.

Susitikime dalyvaus aktorė Gražina Urbonaitė, literatūrologė Ilona Čiužauskaitė, rašytojai Vytautas Bubnys, Vidmantė Jasukaitytė, poetas Saulius Vasiliauskas, gitaristas ir kanklininkas Gediminas Žilys.

Laukiame Jūsų