Janinos Marcinkevičienės jubiliejinė kūrybos valanda

J.Marcinkevičienė

Lapkričio 30d. 13 val.

Janinos Marcinkevičienės

Jubiliejinė kūrybos valanda

Sutiksime autorės lyrikos knygą

„Margi dienų rietimai“

Visuomenei pristatysime monografiją

„Du keliai“. Autorė Elena Dekaminavičienė

Šiemet, kovo 24d. Suvalkijos krašto poetei, mokytojai, Šakių rajono literatų klubo „Lygumų šaltinis”, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narei Janinai Marcinkevičienei sukako 80 metų. Ta proga ji išleido dešimtąją poezijos knygą „Margi dienų rietimai“. Tai pačiai progai Elena Dekaminavičienė iš Kazlų Rūdos išleido poetės monografiją „Du keliai“.

Šio ženklaus jubiliejaus proga, lapkričio 30d. 13 val., Šakių viešoji bibluioteka kviečia visus Janinos Marcinkevičienės kūrybos mylėtojus į jubiliejinę kūrybos valandą.

Poetės jubiliejų nuspalvinsim eilėmis ir vaizdais iš jos gyvenimo.

Gyvenimas – upės tėkmė, tai srauni, tai vos teka, tai susidrumsčia, įmetus į ją akmenėlį. Iš tiesų, visko būta – ir sunkesnių, ir lengvesnių akimirkų. Į rytojų visada žiūrėjau optimistiškai, nenustojau domėtis naujovėmis, bendrauti su žmonėmis, niekada nesėdėjau sudėjusi rankas. Juk gyvenimas nestovi vietoje. Kad ir kaip sunku būna, privalome gyventi, nes nėra tokių bėdų, kurios nepraeitų. Tuo save visuomet ir guodžiau. Ne veltui sakoma, kad kiekvienoje nelaimėje slypi mūsų laimės dalelė, tik reikia mokėti ją pamatyti, o ne piešti likimą tamsiausiomis spalvomis ir eiti iš proto. Juk ir liaudies patarlė ne veltui byloja: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera...“, - sako Janina Marcinkevičienė

Janinos Marcinkevičienės kūrybinė veikla ateinančioms kartoms paliks ženklius pėdsakus. Pirmoji poezijos knyga „Su vyturiais“ pasirodė 1992 metais. Po jos beveik kasmet sekė po vieną knygelę: „Vilties proskyna“ (1993), „Žydėjimo duona“ (1994), „Prie Novužės krantų“ (1996), „Per meilės ižą“ (1998), „Skersvėjų brydės“ (2000). Paskutinės knygelės – „Lyg paukštė pabaidyta“ ir „Per dobilų rasas“ – buvo išleistos prieš 2002 - aisiais. Šią vasarą dienos šviesą išvydo dešimtoji – „Margi dienų rietimai“.

J.Marcinkevičienės straipsnius spausdina laikraščiai „Gimtinė“, „XXI amžius“, „Mūsų girios“, „Žaliasis pasaulis“, „Gintaro gimtinė“, „Kaimo laikraštis“, užsienio šalių savaitraščiai „Tėviškės žiburiai“, „Krivulė“.

2011 metais Janina dalyvavo tradiciniame poezijos konkurse „Žydinčios vyšnios šakelė“ ir laimėjo diplomą, kuris šiandien puikuojasi šalia „Aitvaro“ nominacijos, V.Tamulaičio antrosios (2003), paskatinamosios (2018) premijų ir t.t.

 

Aš patikėjau nuojauta:

jeigu su meile parašytas,

žodis nedings laike

ir nepaskęs,

kaip jūroje žara paskęsta,

o švies, spindės širdy

artumo liepsnele.

– – – – – – – – – – – – –

Ar tikite? Jis tebešviečia.

                           Janina Marcinkevičienė

 


 

 

Gruodžio 30 – ąją Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salė buvo pilna ištikimiausių bibliotekos lankytojų. Čia savo naujausią knygą „Margi dienų rietimai“ pristatė poetė Janina Marcinkevičienė. Tai jau dešimtoji poetės knyga. Gilūs, prasmingi yra ne tik knygos pavadinimas, bet ir skyriai: „Prisiminimų sula teka“, „Likimą delnu glostau“, „Gamtos man reikia kaip vaistų“, „Skiriu“. Spalvų taip pat labai įvairių, kurios atskleidžia mūsų netobulo pasaulio grožį. Poetės kūryba tarsi suteikia atramą, viltį.
Metaforų ir personifikacijų gausa, gyvenimo prasmės ieškojimas, suvokimas, kokios yra didžiosios gyvenimo vertybės, poetės eilėraščiams suteikia spalvingumo, o skaitytoją nuteikia susimąstymui:

Margi dienų rietimai
Lyg drobės suringiuoti.
Tos dienos – mūs likimas –
Už auksą neparduotum.

Muzika ir poezija neatsiejami dalykai, todėl neeilinis poezijos vakaras prasidėjo nuo muzikinių akordų, poetės tekstais atliekamų dainų, o literatų skaitoma kūryba ir nuotaikingos improvizacijos kūrė šventinę atmosferą.
Monografiją „Du keliai“ apie J.Marcinkevičienę parengė ir visuomenei pristatė Elena Dekaminavičienė. Tai poetės dviejų dešimtmečių kūrybos apžvalga. Knygoje apibūdinti pagrindiniai J.Marcinkevičienės asmenybės ir kūrybos bruožai, temos, savitas eilėraščių interpretavimas.
Gerų emocijų prisikaupę poezijos mylėtojai džiugiai sveikino poetę su dar viena išleista knyga ir linkėjo, kad tokių, sielą ir akis džiuginančių knygų, būtų dar daug.
Aplodismentais ir gėlėmis apdovanota ir monografijos autorė Elena Dekaminavičienė.