Naujienos

Knygos „Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno“ sutiktuvės

ks4

Gegužės 21 d. 17 val. Šakių viešojoje bibliotekoje pristatoma knyga „Markevičių šeimos kelias nuo Šešupės iki Ramiojo vandenyno“. Dalyvauja sudarytojas Šarūnas Konkuliavičius.

Markevičiai gyveno Žiūrių kaime (Šakių r.) ant Šešupės kranto. 1944 metų spalio 7 dieną šeimai liepta pasitraukti iš ūkio, nes po mūšio čia neliks akmens ant akmens.

Kalifornijos lietuvių verslininkas, mecenatas Albinas Markevičius nemėgsta pasakoti apie save, girtis, ką nuveikęs, ko pasiekęs. Šešis dešimtmečius Amerikoje jis ne kalbėjo, o veikė. Steigė šalpos fondus, rūpinosi verslu, stengėsi, kad visiems lietuviams būtų truputį lengviau, patogiau gyventi. Atlaikęs karo baisumus, iškentęs Kanados kasyklų tamsą ir tvanką, jis buvo nepajudinamas išeivijos ramstis, prieglobsčio JAV ieškančių tautiečių užtarėjas, dosniai globojantis ir valstybę atkūrusios tėvynės šviesuolius, studentiją, spaudą.

Geradarys nepamiršo ir savo gimtojo bažnytkaimio – Slavikų pagrindinės mokyklos.

Dabar sūnus Marius pamažu tęsia jo darbus. Verslo ir kino studijas baigusį Marių Markevičių, ko gero, pažįsta visa Lietuva. 2012 m. jis susuko dokumentinę juostą apie lietuvių krepšinio rinktinę „Kita svajonių komanda“. 2018 m. ekranizavo vaidybinį filmą pagal Rūtos Šepetys romaną „Tarp pilkų debesų“.