Naujienos

Vasaros skaitymo iššūkis 2017

KAS? Skaitymo iššūkis – tai skaityti skatinančios varžytuvės, kuriose gali dalyvauti visų Lietuvos bibliotekų skaitytojai.

KADA? Nuo 2017 m. birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d.

KAIP VYKSTA? Iššūkį priimantis skaitytojas įsipareigoja įveikti 10 skaitymo užduočių. Jis registruojasi bibliotekoje, gauna lankstinuką su užduotimis. Perskaitęs pasirinktą knygą, skaitytojas lankstinuke užrašo jos autorių, pavadinimą, atsiliepimą. Atnešęs lankstinuką į biblioteką – gauna iš bibliotekininko specialų lipduką, pažymintį, kad jis tą užduotį įvykdė. Pirmieji bibliotekos skaitytojai, įveikę visas 10 užduočių, bus apdovanoti specialiais prizais.

Darbuotojo atsakomybė. Atsakingas darbuotojas turi:

  1. Užregistruoti iššūkio dalyvį (į specialią formą užrašomas LIBIS skaitytojo pažymėjimo numeris) ir paduoti lankstinuką.
  2. Žymėti dalyvio lankstinuke kiekvieną naujai įvykdytą užduotį specialiu lipduku.
  3. Skaitytojui įvykdžius kiekvieną užduotį, pildyti specialią Google formą, t. y. įrašyti joje duomenis apie skaitytoją (dalyvio vardą, pavardę), knygą (autorius, pavadinimas) ir biblioteką (pasirinkti išskleidžiamame meniu savo bibliotekos pavadinimą; jeigu sąraše jo nėra, įrašyti visą pavadinimą kitoje eilutėje).

Prisijungimo prie Google formos adresas: goo.gl/hW9iYy

Skaitymo iššūkio eiga:

Dalyviai registruojasi savo bibliotekoje ir gauna lankstinuką su iššūkio užduotimis. Perskaitę knygą iššūkio dalyviai lankstinuke turi įrašyti knygos pavadinimą, autorių ir atsiliepimą.

Bibliotekininkas ties kiekviena įvykdyta užduotimi klijuoja specialų lipduką.

Kviečiame nedvejoti ir priimti skaitymo iššūkį!