Naujienos

Poezijos knygos Kryžkelės sutiktuvės

Gegužės 16 d. 17 val.

Šakių viešojoje bibliotekoje

Gimnazijos g. 1, Šakiai

Kolumbijos universiteto prof. dr. Rimo Vaičaičio

poezijos knygos KRYŽKELĖS

S u t i k t u v ė s

Laukiame Jūsų