Naujienos

Stasio Šilingo 130-osioms gimimo metinėms paminėti

Kviečiame į renginius,

skirtus Lietuvos valstybės kūrėjo, Valstybės Tarybos pirmininko, Teisingumo ministro, I ir II Seimo nario, teisininko, visuomenininko, Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininko, lietuviškos spaudos leidėjo

Stasio Šilingo

130-osioms gimimo metinėms paminėti

Lapkričio 25 d.

14 val. šv. Mišios Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo baţnyčioje;

15.00 val. pagerbimas Ilguvos kapinėse;

17.00 val. paminėjimas Šakių viešojoje bibliotekoje.

Dalyvauja anūkas Saulius Kubilius

Plačiau apie renginius čia

Šakių viešoji biblioteka,
Vilniaus ir Kauno zanavykų bendrijos,
Lietuvos šaulių sąjunga