Naujienos

Tu viską gali. Tobulink save bibliotekoje!

Birželio 9 d. projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansavimą laimėjusios bibliotekos visoje Lietuvoje pradėjo projektų įgyvendinimą. Viena iš 32 finansavimą laimėjusių – Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

14 val. susirinkusiai miesto bendruomenei buvo pristatytas projektas „Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės sveikatai“, kurio tikslas – prisidėti prie Šakių bendruomenės psichologinės sveikatos gerinimo, padėti siekti dvasinės ir psichinės gerovės; prisidėti prie Šakių rajono moksleivių , jų tėvų ir pedagogų bei kitų narių savo pažintinių funkcijų ugdymo ir treniravimo, gebėjimų kontroliuoti savo emocijas, atsparumo priklausomybėms ir stresui didinimo, teikiant biologinio grįžtamojo ryšio, pažintinių funkcijų lavinimo ir psichologų paslaugas. Bendradarbiaujant su Šakių rajono savivaldybės Pedagogine Psichologine tarnyba projekto įgyvendinimas planuojamas baigti 2016 m. lapkričio 30 d. 

Šventė prasidėjo Griškabūdžio kultūros centro jaunimo grupės vaidinimu „Žaidimas be taisyklių“,  kuris pasakojo apie žmogaus pasąmonės labirintus, troškimus, ydas, siekius ir problemas su kuriomis susiduriame kasdieniame gyvenime. Šventės metu dalyvavo ir bibliotekos draugas, globėjas – LR seimo narys Arvydas Vidžiūnas, įteikęs bibliotekos direktorei Reginai Ūsienei pintinę trešnių, linkėdamas, kad projektas būtų sėkmingas ir atneštų puikių rezultatų. Biblioteką taip pat sveikino Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, vicemeras Edgaras Pilypaitis, Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas Arvydas Šlėderis,  Socialinių paslaugų centro direktorė Vilma Bielskienė ir  projekto partnerio Pedagoginės Psichologinės Tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė. Projekto simbolį, obelaitę, kuri atkeliavo iš Babtų, kartu su direktore  sodino bibliotekos bendruomenė, o besodinant visi kartu uždainavo lietuvių liaudies dainą: „Šią naktelę per naktelę/ Nemigau, nemigau,/ Su broleliu obelėlę/ Sodinau, sodinau//“. Taip įprasmindami ir bendra daina pradėję projekto įgyvendinimo kelią šakiečiai džiaugėsi būsimo projekto vaisiais ir šūkiu, kurį šventės metu išrinko bendruomenė: „Tu viską gali. Tobulink save bibliotekoje“. Inf.rengė kraštotyrininkė Edita Puskunigytė