Naujienos

Šakių 2014 metų kalendoriaus pristatymas

Sausio 6 dieną, nešini „Šakių 2014metų kalendoriumi", įžygiavo stilizuoti Trys karaliai. Ir šįkart, kaip ir 15 prieš tai buvusių kartų, jų rankose buvo solidus, informatyvus, „padabintas" fotomenininko Vido Venslovaičio nuotraukomis ir gausybe tekstų apie žinomus Šakių krato žmones, įvykius ir pan., leidinys. Leidėjai – Šakių viešoji biblioteka.

Sausakimšai Šakių kultūros centro salė užpildžiusiems žiūrovams koncertavo Violetos Simonavičienės ir Skirmantė Janulaitienės be jų dukrų kvartetas, dainavo netikėtas duetas Violeta Simonavičienė ir Alvydas Grinkevičius, pasirodė Šakių cirko oro gimnastė Sandra Bendoriūtė. Po oficialiosios „Šakių 2014 metų kalendoriaus" pristatymo dalies publikai koncertavo žinomi šalyje atlikėjai Jurga Šeduikytė ir Vidas Bareikis.

Žiūrovams buvo pristatyti tie, kurie kalendorių kasmet lydi, įkvepia jį dvasiškai, užpildo savo jausmais ir suvokimu: Onutė Jasinskienė, Nijolė Vaičiulienė, rajono literatai. Garsiai ištarta buvo ir daugiau padėkų tiems, kurie neleidžia nutrūkti šiai ilgametei Šakių viešosios bibliotekos tradicijai.

Kalendoriaus tikslas – reprezentuoti mūsų kraštą ir ištisus metus priminti skaitytojams apie jį. Kiekvieną mėnesį jame rasite informacijos apie to mėnesio tradicinius renginius, šventes, akcijas, įžymių ir nusipelniusių žmonių, garsinančių kraštą, sukaktis.

Leidėjams itin svarbu, kad visi pamatytų, kokie veiklūs, įdomūs Sūduvos žmonės. Istorinė raida suformavo savitą jų pasaulėjautą, dvasingumą, požiūrį į kalbą, tautiškumą, religiją. Kalendorių pagyvina tradiciniai puslapiai „Po žodžio ženklu", „Zanavykutis", „Orijos krašto vaikai" ir rajono moksleivių piešiniai. Daug vietos leidinyje skirta mūsų krašto tarmei, Donelaičio 300 metų sukakčiai, I – ojo pasaulinio karo įvykiams, tradicinėms šventėms ir papročiams.

Visi išleisti kalendoriai jau tapo reikšmingu rajono viešo ir privataus gyvenimo palydovu, kuris reikalingas kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar veiklos pobūdžio.

Kalendoriaus sutiktuvių šventėje – gausu simbolių. Donelaitiškai į susirinkusius kreipėsi renginio vedantieji Aurelija ir Alvydas Grinkevičiai. Tai lyg savotiška Donelaičio ir Šeimų metų renginių pradžia mūsų rajone.

Širdingas brolau, Šakių karšto žmogau,

Būk pasveikintas Donelaičio metų ir Šakių 2014 metų kalendoriaus sulaukęs. Priimk šį kūrinį mylėdams...

Nuotraukos G.Jokūbaičio.