• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Literatūros pamoka bibliotekoje

Vytautas Mačernis ir jo eilėraščių iliustracijos karpinių parodoje "Aš atnešiau jums saulės patekėjimą", kurios autorės Diana Lukošiūnaitė ir Lina Kabelkaitė.

Nepaprastai išsamiai apie šią paroda ir išleistą knygelę facebook soc. tinkle rašo Regina Jasukaitienė: „Karpinių paroda Druskininkuose įvyko šių metų rugpjūčio 12 dieną. Tada ir nutarta, kad būtų galima juos sudėti į knygutę. Ją sudaro 17 karpinių pagal pasirinktus Vyt. Mačernio eilėraščius, sukurtus įvairiais laikotarpiais, skirtinga tema, tačiau kiekvienas iš jų atskleidžia poeto sielos gelmę, gyvenimo prasmės paieškas. Kiekvienas karpinys – įdomi eilėraščio ar vienos eilutės interpretacija. Kas labiausiai jaudino karpinių kūrėjas? Ką jos pasirinko ir kaip perskaitė poeto mintis, kuriuos simbolius užgriebė, kaip juos įkūnijo savo kūriniuose?

Žinia, kad Vytauto Mačernio kūryboje labai stiprus ir reikšmingas yra namų vaizdinys. Jis atsispindi ir šiuose karpiniuose. Namai išpuošti gėlėmis "(...)Didžiajam kambary, prie stalo, pievų, ežerų, pelkynų gėlėmis papuošto, iš didelių maldaknygių senolė meldėsi(...)", minimas saulės langas, šviesa siejama su senole, jos kuriamu jaukumu. Su namų ramybe susijusios ir bitės, jų tylus dūzgėjimas minimas ir "Vizijose". Meniškas, techniškai sudėtingas karpinys, vaizduojantis pievą gėlių ir bičių , sukurtas pagal Mačernio sonetą be pavadinimo (1944 05 13).Kitas ryškus simbolis- paukščiai. Poeto sonetas "Paukščiai", sukurtas 1944 05 05, alsuoja laisve ir savo amžinumo suvokimu: "Per šaltas dideles dangaus erdves/ Kaskart platėjančiais sparnais/ Manieji paukščiai skrenda amžinai". Karpiniuose sraigės atsiranda neatsitiktinai. Sonete kalnai, virš kurių skrieja paukščiai, lyginami su sraigėmis: "Po kojomis kaip sraigės sukasi kalnai". Karpiniuose pavaizduotos sraigės, šliaužiančios lygiagrečiai paukščiams, kelia kitokias asociacijas: tai tarsi žmonės, jų gyvenimo būdas: vieni skrenda, skrodžia padanges, kiti – šliaužia žeme, nepakeldami akių į žvaigždes... Nežinau, ar būtent tai norėjo pasakyti karpinius kūrusios menininkės, tačiau suvokiantysis visuomet turi laisvę kurti savo interpretaciją. Būtent tuo ir įdomūs kūrybiniai darbai. Kuo daugiau jie suteikia laisvės vaizduotei bei mintims, tuo jie paveikesni. Perskaityti kūrinį pažodžiui tolygu nukopijuoti šedevrą... Kiekvienas žodis poezijoje skleidžia energiją , kurią mūsų vidinis "aš" reflektuoja klausdamas. Vytauto Mačernio kūryboje itin daug egzistencinių klausimų, kuriuos perteikti karpiniais labai sunku. Vis tik menininkėms Dianai ir Linai tai pavyksta perteikti abstrakčiais piešiniais. Vienas iš jų sukurtas pagal eilėraštį "Apie trūnijantį medį"(1943 10 04):

Kaip medis audroje per lietų , /Nušvitęs žaibuose,/Išlieka... liksi tu nenugalėtas, /Bet sutrūnijęs savyje./ O, jei tave kas nors uždegtų.../ Džiaugsmingas kaip aukos ugnis,/ Nušviestum tą beprasmę naktį/ Plačiom lyg upės liepsnomis.

Poetui ugnies vaizdinys – pasipriešinimas tamsai, nebūčiai, trūnijimui. Jo lyrinis subjektas siekia gyvenimą paskirti kitiems. Tokia yra ir Poeto misija. Karpinyje labai ryški medžio šerdyje gimstanti šviesa, primenanti gemalą įsčiose. Šerdis atkartoja metų (kažkuo primena Donelaitį!) ratą, gyvybės atsikartojimą (iš trūnėsių gimsta naujas daigas), gyvenimo amžinumą. Būtent šis karpinys primena lino raižinį su daugybe poteksčių. Tuo jis ir įdomus. Prie kiekvieno darbelio pridėtas Vytauto Mačernio eilėraštis, inspiravęs sukurti karpinį. Tai savotiškas paaiškinimas, kartu leidžiantis palyginti kūrinį ir jo interpretaciją, kelti klausimus ir bandyti į juos atsakyti. Ši karpinių knygutė- originalus būdas paminėti poeto Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines ir pažvelgti į jo kūrybą visai nauju, netikėtu rakursu.“

 Mes kartu su Lukšių V. Grybo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Zokienė prisiminėme poeto biografiją ir kartu su vaikais skaitėme eilėraščius iš knygos „Vėl žemės ilgesy“. Ačiū Lukšių V. Grybo gimnazijos mokytojai Jolitai Zokienei už papildytą žinių kraitelę, o gimnazijos septintokams už kūrybiškumą ir aktyvumą (vos tilpome bibliotekoje).

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-13 10:07