• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Knygnešio diena

Kovo 16-ąją švenčiama Knygnešio diena. Kodėl būtent ši diena skirta knygnešiams pagerbti? Šią dieną gimė Jurgis Bielinis, Šiaurės Lietuvos knygnešys, daug prisidėjęs, kad būtų išsaugota lietuvių kalba, spaudos draudimo metais iš Prūsų žemių nešęs lietuvišką žodį į Lietuvą. Jis sakė: „Nebijoti sakyti tiesą ir nešti šviesą, kad Lietuvoj nebūtų tamsu". Tad ši diena skirta paminėti tuos drąsius žmones, kurie nepaisydami pavojų, į Lietuvą gabeno uždraustą lietuvišką spaudą.

Mes, paluobiečiai, didžiuojamės, kad mūsų artumoj gyveno Juozas Bacevičius, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, slaptos spaudos platintojas. Kartu su V. Andziuliu dirbo slaptoje „ab" spaustuvėje, daugino ir platino LKBK, sudarė ir išleido keletą istorinių knygų.

Minėdami knygnešio dieną žiūrėjome video: „Pogrindžio „ab" spaustuvė: laisvo žodžio jėga". Pasidalinę įspūdžiais, nešini gėlėmis iš žvakėmis, ėjome nusilenkti Juozui Bacevičiui, už jo nuveiktus darbus Lietuviškam žodžiui.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-25 10:01