• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Kaimynadienis Žvirgždaičiuose 2021

Jau šeštąjį kartą Šakių viešoji biblioteka sukviečia rajono gyventojus į KAIMYNADIENĮ. 2021 metus rajono savivaldybei paskelbus J. ir A. Liorentų metais, nusilenkėme žymiems Žvirgždaičių krašto šviesuoliams: karo lakūnui pulkininkui leitenantui Jonui Liorentui 120-ųjų gimimo metinių proga, jo seseriai pirmajai Lietuvos moteriai lakūnei ir parašiutininkei Antaninai 115-ųjų ir Nepriklausomybės Akto signatarui J. Staugaičiui 155-ųjų. Seniūnei G. Snudaitienei tarus sveikinimo žodį susirinkusiesiems, Žvirgždaičių bendruomenės nariai parodė teatralizuotą pristatymą apie Žvirgždaičių kraštą (pasirodyme dalyvavo ir pati seniūnė), bibliotekos vaikų ir jaunimo klubo nariai prie Liorentų sodybvietės ąžuolo parodė poetinę kompoziciją „Skrydis – didžiausias atpildas“( talentingieji skaitovai sulaukė ypač daug padėkų ir pagyrimų). Atminimo žvakeles ant A. Liorentaitės ir J. Staugaičio tėvų kapų uždegti pakvietė mokytoja B. Januševičienė, pasidalijusi prisiminimų blyksniais apie Liorentų ir J. Staugaičio nuopelnus šaliai. Prie A. Liorentaitės kapo kalbėjo mūsų šventę papuošusi lakūnų Liorentų dukterėčia K. Bukantienė, buvęs seniūnas A. Baubonis. Vėliau šventė tradiciškai tęsėsi J. Staugaičio tėviškėje, kur Šakių VB darbuotoja L. Eringienė kalbėjo apie J. Staugaitį ir stiprų jo pareigos jausmą, poetiniu žodžiu dalijosi rajono literatai, skambiomis dainomis, šmaikščiais pasakojimais ir šokiais-žaidimais linksmino Šakių KC folkloro ansamblis „Šakija“, visus dainuoti kvietė Janukiškių moterų ansamblis „Šešupės vingis“. Ačiū visiems už nuostabias bendrystės akimirkas.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-24 15:12