• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Jonui Liorentui – 100

Rugpjūčio 11 d. sukako 120 metų, kai Žvirgždaičiuose gimė žymus Lietuvos aviacijos veikėjas, karo lakūnas pulkininkas Jonas Liorentas.
 
Vos sulaukęs aštuoniolikos metų Jonas iš Marijampolės gimnazijos savanoriu išėjo į Lietuvos kariuomenę. Po metų baigė Karo mokyklą, jam buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Nuo 1926 m. pradėjo tarnybą karo aviacijoje, o 1927 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių. 1931 m. Jonas nustebino žvirgždaitiškius lėktuvu parskridęs į gimtąjį miestelį. 1934 m. J. Liorentas buvo paskirtas 3-iosios eskadrilės vadu ir kartu su žymių lakūnų grupe dalyvavo ANBO-IV grandies skrydyje aplink Europą, per kurį aplankė 12 Europos valstybių sostines. 1934 m. liepos 20 d. jam buvo įteiktas Lietuvos aviacijos garbės ženklas „Plieno sparnai”. Šie ženklai buvo teikiami tik turintiems ne mažesnį kaip penkerių metų I rango karo lakūno stažą. 1938 m. Jonui Liorentui suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, Vytauto Didžiojo V laipsnio ordinu, Kariuomenės kūrėjų savanorių, Nepriklausomybės medaliais. Pulko vadas J. Kairionis apie J. Liorentą yra sakęs, kad jis – narsumo, sumanumo kovose su priešu pavyzdys. Liorento nuopelnai buvo įvertinti ir užsienio valstybių apdovanojimais: Švedijos – Kalavijo V laipsnio, Čekoslovakijos – Baltojo liūto V laipsnio su kardais, Italijos – Karūnos IV laipsnio ordinais. Nuopelnus aviacijai atspindi ir Čekoslovakijos piloto garbės bei Prancūzijos karo lakūno garbės ženklai. 1944 m. J. Liorentas buvo Vietinės rinktinės pulkininkas. Vokiečiams ją išvaikius, tų pačių metų rudenį, artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus. Išgyveno didįjį Drezdeno bombardavimą. 1953 m emigravo į JAV, kur gyveno iki pat mirties. Ten aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių aeroklubo ir kitų organizacijų veikloje. 1989 m. laikraštyje „Lietuvių balsas“ publikavo atsiminimus „Skridimas aplink Europą“. J. Liorentas mirė 1991 m., jo pelenai palaidoti Lietuvių tautinėse kapinėse netoli Čikagos.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-01 15:06