• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Istorinių knygų paroda „Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė“

2020 m. Lietuvos respublikos seimo nutarimu minime Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Barboros Radvilaitės 500-ąsias gimimo metines. Lukšių bibliotekoje surengta knygų, kuriose dėstoma Lietuvos istorija, paroda.

Žygimantas Augustas – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Žygimantas Augustas mirė nesusilaukęs įpėdinio ir buvo paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas. 

Gimė 1520 m. Krokuvoje, mirė 1572 m. Knišine, palaidotas Krokuvoje, Vavelio katedroje.

Barbora Radvilaitė buvo jauniausia Vilniaus kašteliono ir Lietuvos didžiojo etmono Jurgio Radvilos bei Barboros Kołos iš Mažosios Lenkijos Stulpų giminės duktė. Žinoma, kad Barbora Radvilaitė gimė gruodžio 6 d., tačiau metai nėra tiksliai žinomi – 1520 arba 1523 m. Brolis Mikalojus Radvila Rudasis (~1515–1584), Vilniaus vaivada ir LDK kancleris, vyresnė sesuo Ona (~1518–1556). Jos pusbrolis buvo Vilniaus vaivada, Lietuvos kancleris ir etmonas Mikalojus Radvila Juodasis. Barbora gimė ir užaugo Vilniuje, ant Neries kranto stovėjusiame dvare. Buvo gerai išmokslinta, be gudų ir lenkų kalbų mokėjo lotynų ir italų kalbas, šiek tiek lietuviškai. Žaidė šachmatais, mėgo medžioti, puikiai šoko. Pagal atliktus Barboros griaučių tyrimus, manoma, kad ji buvo gero, harmoningo sudėjimo, aukšta (ūgis didesnis už vidutinį – 1,62 m). Puikiai mokėjo lenkų kalbą, buvo labai pamaldi, tačiau tolerantiškai žiūrėjo į plintančią reformaciją.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-07-27 14:47