• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Istorijos valanda „Metai, paskirti aviacijai. Jonas ir Antanina Liorentai“

2021 metus Šakių rajono savivaldybė paskelbė Jono ir Antaninos Liorentų metais. Didžiuojamės garsiais savo krašto lakūnais ir šiemet minime 120-ąsias Jono ir 115-ąsias Antaninos gimimo metines.

Gegužės 28 d. Kriūkų biblioteka kartu su Kriūkų mokyklos daugiafunkcio centro kultūros renginių organizatore Margarita Jakštiene, pakvietė šio centro 5 - 8 klasių mokinius, Kriūkų bendruomenės žmones į Istorijos valandą „Metai, paskirti aviacijai. Jonas ir Antanina Liorentai“.

„Tarp daugelio žmonių atsiranda nepaprastų, kurie išsiskiria ypatingu gabumu, darbštumu, drąsa, ištverme ir kitomis nekasdienėmis ypatybėmis. Kai paprastas žmogus brenda per gyvenimą galvą nulenkęs, savo kasdieniais rūpesčiais pasitenkindamas arba niurna nepatenkintas gyvenimu, nepaprastieji žmonės, savo kregždės vedami, kyla visa jėga į savo tikslą ir laimi... Laimi ne sau, bet žmonijai, savo kraštui“ (P. Mašiotas). Vieni iš tokių žmonių, garsinusių Žvirgždaičių kraštą ir Lietuvos vardą, - Antanas ir Jonas Liorentai. Taip istorijos valandą pradėjo bibliotekininkė Reda Damijonaitienė. Ji supažindino su pirmosios Lietuvos moters lakūnės ir parašiutininkės Antaninos Liorentaitės ir jos brolio, karo lakūno, pulkininko leitenanto Jono Liorento gyvenimu ir veikla bei jų pasirinkimu - gyvenimą atiduoti dangui.

Skrydis jaunuolę Antaniną pakerėjo, ir jau gyvenimo saulėlydyje ji sakė: „Kodėl skridau? Skridau, nes neaprėpiama toluma, aukštybių giluma, laisvų debesų skraiste pasipuošusi Lietuvos padangė kaip magnetas traukė ir kvietė mane skristi, pakilti aukštai aukštai...“ Apie jokį atpildą ar medalį niekada net nepagalvojau... Pats skridimas buvo atpildas“.

Pastarieji A. Liorentaitės žodžiai tarsi atspindi pačios Antaninos ir jos brolio Jono svarbiausią gyvenimo troškimą – skristi – kaip geriausią didžių jų darbų atlygį.

Editos Mildažytės dokumentinio filmo „Į raketą sėsčiau“ peržiūra istorijos valanos dalyviams paliko didelį įspūdį. Vaikai, atidžiai žiūrėję ir klausę, buvo labai aktyvūs viktorinoje apie Antaninos ir Jono Liorentų gyvenimą bei jų veiklą. Teisingai atsakiusieji į bibliotekininkės užduotus klausimus, džiaugėsi gautais prizais.

Istorijos valanda prabėgo akimirksniu. Didžiuojamės Žvirgždaičių krašto šviesuoliais, palikusiais ryškų pėdsaką šalies istorijos puslapiuose, branginame ir puoselėjame jų atminimą.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-07 14:19