• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Inos Bedarfienės knygos „Gyvenimo akimirkos“ sutiktuvės

Lapkričio 22 dieną Lekėčių bibliotekoje Virginija Ina Bedarfienė pristatė savo knygą „Gyvenimo akimirkos“. Autorė lekėtiškiams pasakojo apie savo amžiams išskirtos jaunos šeimos išgyvenimus, apie sunkų darbą Sibire, badą, skurdą, nerimą dėl vaiko, apie įdomią ir reikšmingą šeimai kelionę dingusio tėvo pėdsakais po Archangelsko srities lagerius, ir apie patirtą begalinį Tėvynės ilgesį.

Šioje knygoje aprašyti kelių amžių Lietuvos ir tuo pačiu šeimos istoriniai įvykiai: garbinga šeimos istorija, Lietuvos okupacija, jos padariniai Lietuvai ir jos žmonėms, Lietuvos gyventojų trėmimai. Autorė daug metų dirbo advokate, todėl jai teko susipažinti su trėmimus reguliavusiais okupantų dokumentais.

Knygoje pateikti buvę slapti okupantų dokumentai- pažymos, iš kurių matyti, kaip kruopščiai okupantai iš anksto rengėsi suėmimams ir trėmimams. Pažymose įvardytos „kontrrevoliucinių ir antisovietinių elementų“ kategorijos, kurias nedelsiant reikia ištremti iš Lietuvos, numatytos suimtųjų ir tremtinų asmenų apgyvendinimo ir įdarbinimo vietos. Pažymose nurodyti ir konkretūs skaičiai, kiek iš kurios Lietuvos vietovės turi būti išvežta žmonių.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-01 11:08