• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena.  Šią dieną prisiminėme ir pagerbėme nukentėjusius nuo sovietų represijų. Barzduose prie koplytstulpio  tremtiniams atminti uždegėme atminimo žvakeles, padėjome gėlių, pagerbėme aukas tylos minute. Renginyje dalyvavo tremtinių giminaičiai: Romutė Būtautienė, Agnė Dereškevičienė, Danguolė Gečionienė, prisiminė artimųjų tremtis.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-01 13:59