• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Broliams Grimams

„Užslinko naktis, juos apėmė baimė. Kol svarstė, ar traukti toliau, ar pernakvoti kokioje nors oloje, tarp medžių suspindo žiburėlis. Tyliai prislinkę, jie pamatė tankumyne trobelę. Visiems magėjo pažiūrėti, kas ten viduje. O viduje gausiai apkrautas stalas ir plėšikai, kurie kaip tik tą naktį šventė nedorą savo žygį”.

Kol negalime susitikti su jaunaisiais skaitytojais ir kol dar yra sniego, lipdome pasakų personažus iš šios trapios medžiagos ir bibliotekos socialinio tinko draugus kviečiame spėti koks čia kūrinys, kokio personažo trūksta. Gaidžio - rašo mus skaitytojai ir jie teisūs. Tai ištrauka iš Brolių Grimų pasakos „Brėmeno muzikantai”.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-02 13:58