• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Birželio 14-oji

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Prisimindami ir minėdami tuos baisius įvykius ėjome prie Paluobių bažnyčios šventoriuje esančio kryžiaus, skirto tremtiniams, nešini žvakių liepsnelėmis, gražiausiais posmais, gėlių žiedais.
Jungėmės į pilietinės iniciatyvos akciją „Vilties aitvaras“. Kadangi gėlių žiedai žmogų lydi ir džiaugsmo, ir skausmo valandą, tai pačius gražiausius žiedus sudėjome į gaminamą „Vilties aitvarą“.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-22 16:32