• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-15:00

„Aitvaro“ nominacijos


„AITVARO“ nominacijos už 2021 metų kultūrinę veiklą

Tatjana Vrubliauskienė – už kūrybinį darbą su jaunimu.
Adelė Liepa Kaunaitė – Metų kūrėja.
Regina Motienė – Metų kraštietė.
Lilija Liutvinienė – už bendruomenių telkimą kultūrai.
Šakių viešoji biblioteka (direktorė Kristina Lebedžinskienė) – už inovatyvią ir atvirą biblioteką.
UAB „Indavang“ (generalinis direktorius Saulius Leonavičius) – Metų rėmėjas.
Reginos Motienės premija įtekta Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinei Ūlai Balaševičiūtei – už iniciatyvas ir aktyvią veiklą gamtosaugos srityje, mokymosi pasiekimus.
Savivaldybės kultūros premija – Čekauskų etnografijos muziejaus įkūrėjui ir puoselėtojui Gintui Čekauskui.

„AITVARO“ nominacijos už 2020 metų kultūrinę veiklą

UAB „Gulbelė“ – už kultūros paveldo įveiklinimą ir aktualizavimą.
Lekėčių bendruomenė – už bendrystę įgyvendinant kultūros reiškinius projekto „Lekėčiai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2020“ metu.
Zanavykų muziejus – už profesionalumą, kryptingą ir ryškią muziejinę veiklą.
Rolandas Skaisgirys – Metų kraštietis.
Valerija Endriukaitienė – Metų bibliotekininkė.
Šakių kultūros centro vaikų dainavimo grupė „Šmiki šmaki“ – už vaikų meninių gebėjimų ugdymą.
Premija įteikta – Mindaugui Pauliukui ir Rugilei Raudžiūtei.

„AITVARO“ nominacijos už 2019 metų kultūrinę veiklą

Vitalija Venienė – Metų kolektyvų vadovė.
Diana Šležienė – už profesionaliosios kultūros puoselėjimą Gelgaudiškio dvare.
Ritai Grigaitienei – už kultūrinio paveldo puoselėjimą.
Ona Baltrušaitienė – už bendruomenės telkimą kultūrinėms iniciatyvoms.
Aurelija Papievienė – už nuopelnus Lietuvos ir Šakių krašto kultūrai.
Lukšių ŽŪB– Metų rėmėjas.
Premija įteikta – Kurynės parko įkūrėjui Zigmui Naujokaičiui.

„AITVARO“ nominacijos už 2018 metų kultūrinę veiklą

Zyplių dvaro kapela – Metų kolektyvas.
Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ – už kraštiečių kūrybos garsinimą.
Girėnų bendruomenės centras – už kultūrinių renginių puoselėjimą.
Vytautas Mazirskas – Metų požiūris.
Raimondas Januševičius – Metų vadovas.
Almantas ir Lilija Pališkiai – Metų rėmėjai.
Premija įteikta – tautodailininkui Andriui Bieliukui.

„AITVARO“ nominacijos už 2017 metų kultūrinę veiklą
Vismantė Vasaitytė – Metų vokalinės muzikos puoselėtoja.
Arvydas Vidžiūnas – už nuolatinę pagalbą ir rūpestį savo krašto kultūra.
VšĮ „Mano skveras“  Metų rėmėjas.
Japonijos ambasada Lietuvoje – Metų kultūros partneris.
Augenija Kasparevičienė – už nuopelnus Šakių krašto kultūrai.
Mamų ir dukrų kvartetas – už šeimų muzikavimo tradicijų puoselėjimą.
Premija įteikta – Rūtai Bučinskaitei.
„AITVARO“ nominacijos už 2016 metų kultūrinę veiklą
Vida Čeplevičienė – už jaunimo ir jo dvasinių vertybių ugdymą.
Gelgaudiškio miestelio bendruomenė – už metų renginį „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė“.
Plokščių mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė Nijolė Bitinienė  už tarptautinių kultūrinių ryšių puoselėjimą.
Lekėčių bendruomenės moterų klubas – už kulinarinio paveldo tradicijų puoselėjimą.
Šakių viešoji biblioteka – už veiklos įvairiapusiškumą ir inovatyvumą.
Mamų ir dukrų kvartetas – už šeimų muzikavimo tradicijų puoselėjimą.
Kęstutis Dovydaitis – Metų skulptorius.
UAB „Taurakalnis“ direktorė Irena Čerškienė – Metų rėmėja.
„AITVARO“ nominacijos už 2015 metų kultūrinę veiklą
Raimondas Daniliauskas – Metų kraštotyrininkas.
UAB „Gulbelė“  Metų rėmėjas.
Nerijus Jakštonis ir Einaras Martinaitis - Metų kolektyvas.
Laura Saunorienė – Metų renginių organizatorė.
„Pjaun broliukai lygioj lankoj“ (Šakių kultūros centras) - Metų renginys.
Piniginė savivaldybės premija įteikta mokytojai Onai Jasinskienei.
Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija – Jorūnei Jokimaitytei (Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija).
„AITVARO“ nominacijos už 2014 metų kultūrinę veiklą
Valdas Sinkevičius – Bendruomenės kultūrinių tradicijų puoselėtojas.
Lina ir Gintautas Čekauskai Metų muziejininkai.
Vidmantas Staniulis  paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondo pirmininkas – Už paminklą poetui.
Marytė Rastupkevičiūtė – Metų literatė.
„Cirko žiburiai 2014“ tarptautinis cirko festivalis - Metų renginys.
Piniginė savivaldybės premija paskirta Šakių kultūros centro darbuotojui Algimantui Dielininkaičiui.
Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija – jaunajai dailininkei Vaivai Frančiakaitei.
„AITVARO“ nominacijos už 2013 metų kultūrinę veiklą
Bieliukas  Andrius – Metų tautodailininkas.
Bitinas  Vytautas  Metų rėmėjas.
Galginaičiui  Leonui – Už zanavykų šnektos sklaidą.
Gelgaudiškio  kultūros centrui – Inovatyviausiam kultūros centrui.
Jokūbaitis Gediminas – Zanavykų krašto fotometraštininkas.
Kerevičius  Deividas – Metų vokalinės muzikos puoselėtojas.
Kriščiūnui Vincui – Už kraštotyrinę veiklą.
Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriui – Kultūros partneriui – Gusevo (Kaliningrado sritis) municipalinis rajonas.
Vilniaus zanavykų bendrijai – Už krašto kultūros gaivinimą.
Žalnorienei  Jūratei – Už jaunimo meninių gebėjimų ugdymą.
Savivaldybės premija paskirta Šakių viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriaus vedėjai Linai Eringienei.
Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija – Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivei Gretai Unguvaitytei.
„AITVARO“ nominacijos už 2012 metų kultūrinę veiklą
Danutei Batisienei – už literatūrinę visuomeninę veiklą.
Modesta Domeikaitė – Metų kultūros savanorė.
Augenijai Kasparevičienei – Metų renginys (40-ji kalbos diena).
Julija Macijauskienė – Metų tautodailininkė.
UAB „Gulbelė“ – Kultūros partneris.
Edmundas Šneideris – už charakteringus vaidmenis Zanavykų teatre.
Lolita Rūgytė – jaunųjų talentų ugdytojas.
Rimai Vasaitienei – už edukacinę muziejaus veiklą.
Kultūros rėmėjai – Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė.
Virginijai Snudaitienei įteikta tūkstančio litų vertės Metų kultūros premija už aktyvią veiklą, puoselėjant etnines tradicijas.
„AITVARO“ nominacijos už 2011 metų kultūrinę veiklą
Birutei Danielienei – už literatūrinį bendradarbiavimą.
Asta Grigaitienė – už bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai.
Rasa Masteikienė – už ištikimybę teatrui.
Aida Plaušinaitienė – metų tautodailininkė.
Marija Puodžiukaitienė – gimtosios kalbos puoselėtoja.
Violeta Simanavičienė – už kultūros savanorystę.
Lina Uždravienė – leidybinės ir projektinės veiklos organizatorė.
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenei – jaunimo kūrybinių iniciatyvų puoselėtojai.
Kauno Zanavykų bendrijai – už veiklą garsinančią zanavykų kraštą (pirmininkė Regina Motiejė).
Gelgaudiškio bendruomenės centrui „Atgaiva“ – už kultūros tradicijų bendruomenėje puoselėjimą.
Metų kultūros rėmėjams Inetai ir Ramūnui Kaunams.
Tūkstančio litų vertės Metų kultūros premija už aktyvią kraštotyrinę veiklą paskirta Antanui Andrijonui.
„AITVARO“ nominacijos už 2010 metų kultūrinę veiklą
Bernardas Aleknavičius – už viso gyvenimo kultūrinę veiklą. Kraštietis. Klaipėda.
Inesa Bagdanavičienė – metų bibliotekininkė. Lukšiai.
Jonas Bosas – metų kraštotyrininkas. Šakietis.
Eglė Dragūnaitytė – tarptautiniai jaunimo projektai. Mokytoja. Gelgaudiškis
Birutė Jakštienė – kultūrinio paveldo objektų restauravimas. Kudirkos Naumiestis
Skirmantas Paukštys – už etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ leidybą.
Sonata Povilaitienė – jaunųjų talentų ugdytoja. Muzikos mokytoja.
Emilija Šulinskienė – metų literatė. Mokytoja. Gelgaudiškietė..
Šakių „Varpo“ vidurinė mokykla – ilgametė menų puoselėtoja.
Dalia Zokienė – metų akomponiatorė. Šakių kultūros centro vyrų ansamblio vadovė.
Metų kultūros rėmėjai – Genovaitė ir Juozas Bertašiai, UAB „Lukšių pieninė“ – Genadijus Butkus ir Kredito unija „Zanavykų bankelis“ pirmininkė Aušrelė Pukinskienė.
Metų kultūros premija įteikta Šakių kultūros centro cirko studijos „Šypsena“ vadovams Raimundui ir Itanai Januševičiams.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-21 16:23