• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

A. Baltakiui – 90

Poetui Algimantui Baltakiui vasario 15 d. sukanka 90 metų. Bibliotekos darbuotojos pakvietė moterų klubo nares į popietę skirtą A. Baltakiui. Bibliotekininkė Marytė pristatė jubiliato biografiją, abi darbuotojos paskaitė poeto eilėraščių. 
Kadangi popietė vyko vasario 14-ąja, įsimylėjėlių globėjo šv. Valentino dieną, tai kiekviena dalyvė skaitė ir meilės poeziją. Skambėjo ir Šekspyro sonetai, ir meilės himnas iš Biblijos. Gėrėjomės Jono Aisčio, Henriko Radausko, Eduardo Mieželaičio, Vaidoto Spudo posmais. Literatė Angelė pasidalino jautriais Pauliaus Širvio prisiminimais mylimajai Alpunytei. 
O kokia meilės diena be dovanos, kiekviena skaitytoja gavo po saldžią dovanėlę. 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-25 13:04