• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Renginys

Šakių 2022 metų kalendoriaus sutiktuvės

2022 01 06

Susitikime. Pajuskime skaitymo džiaugsmą, dalinkimės juo su savo artimaisiais!

Dvidešimt trečiasis iliustruotas kraštotyrinis-informacinis, įvairiažanris Šakių viešosios bibliotekos leidinys, skirtas Sūduvos metams. Du šimtai autorių skaitytojus supažindina su krašto istorija ir dabartimi (rubrikos Sūduvai 600, Šakių bibliotekai 85, Pažmonys, Sūduvos ženklai), žymiais žmonėmis (rubrika Zanavykutis) ir jų veikla (rubrikos Žiburio šviesoje, Nuo Liekės krantų, Po Varpo ženklu, Vinco Kudirkos vedami ir kt.). Minimos nusipelniusių žmonių sukaktys. Rubrikoje Po žodžio ženklu – autorių jutiminės kančios, hiperbolizuoti išgyvenimai, dvasinės būsenos, abejonės... Su skaitytojais sveikinasi ir linkėjimus siunčia dvasios tarnai, rajono vadovai, LR seimo narė.

Iliustracijas leidiniui pateikė profesionalūs dailininkai, tautodailininkai, rajono moksleiviai ir mėgėjai. Kalendoriaus viršelyje A. Vorevičienės paveikslas „Baltų simboliai ir ženklai“ 2017, tapyba ant dvigubo šilko.

Kalendorius ir toliau kuria gražią istoriją. Keičiasi kartos, o mes tebeieškome žmogiškumo perlų.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-15 11:11