• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Renginys

Lietuvių kalbos diena

2023 03 01

Kovo 1 d. 12 val. Šakių viešojoje bibliotekoje – naujos knygų serijos „Kultūros studijos Panevėžyje“ sutiktuvės. Leidinius apie kalbininkus Joną Jablonskį ir jo mokinį Petrą Būtėną pristatys Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė, knygų sudarytoja, redaktorė ir leidėja Lionė Lapinskienė.

„Kultūros studijos Panevėžyje“ – nauja knygų serija, kurią, pažymint išskirtinių asmenybių jubiliejus, ir toliau numatoma tęsti.

Pirmoji knyga, iliustruota retomis nuotraukomis, rankraščių kopijomis ir dokumentais, parengta Jono Jablonskio 160-ųjų gimimo metinių proga. Tai įdomus ir naujas vienuolikos autorių žvilgsnis į šio kalbininko kūrybinį palikimą ar atskirus gyvenimo etapus nuo filologijos studijų Maskvos universitete iki profesoriaus pareigų Lietuvos universitete Kaune.

Jonas Jablonskis (1860–1930) šioje knygoje pristatomas kaip išskirtinė, svarbių darbų įvairiuose lituanistikos (teorijos ir praktikos) baruose nuveikusi asmenybė. Jis – Jono  Basanavičiaus bendramintis, iki šiolei plačiau nepažintas leksikografas, lietuvių kalbos mokytojas ir visuomenininkas Panevėžyje (1906–1908). Jono Jablonskio – didžio patrioto – vardas minėtinas ir greta labiausiai lietuvių tautai, mūsų gimtajai kalbai ir valstybei nusipelniusių asmenų.

Beje, straipsnius šiai knygai yra parašę ir trys mūsų kraštiečiai – tai dr. Arvydas Vidžiūnas (Vilniaus zanavykų bendrija), dr. Vilija Sakalauskienė (Lietuvių kalbos institutas) ir Vilija Raubienė (Panevėžio kolegija).

Antroji knyga, iliustruota taip pat retomis nuotraukomis, rankraščių kopijomis ir dokumentais, skirta 1925–1944 metais lietuvių kalbos mokytoju keliose Panevėžio švietimo įstaigose (Mokytojų seminarijoje, berniukų, mergaičių ir kt. gimnazijose) dirbusiam kalbininkui Petrui Būtėnui (1896-1980) pagerbti jo 125-ųjų gimimo metinių proga.

Ši knyga yra pirmoji, kurioje geriau pažinti kūrybinį palikimą Petro Būtėno, išskirtinai daug nuopelnų Lietuvos kultūrai ir švietimui turinčios asmenybės, kalbininkų Jono Jablonskio, Kazimiero Būgos ir Juozo Balčikonio mokinio bei darbų tęsėjo, kviečia dešimties autorių, žinomų šalies mokslininkų ir kitų tyrėjų, parašyti straipsniai.


Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-10 11:55