• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Naujiena

Baigiami įgyvendinti 2 Lietuvos kultūros tarybos finansuojami projektai

2021 12 17

Kartu su besibaigiančiais metais baigiasi ir projektų įgyvendinimo laikas. Jau greitai visuomenei bus pateikti projektų „Kudirka + Jablonskis. Atgimę hologramose“ ir „Įamžinti laike“ rezultatai.

„Kudirka + Jablonskis. Atgimę hologramose“

Vincas Kudirka ir Jonas Jablonskis – dvi iškiliausios Zanavykijos asmenybės. Jų darbų svoris statant valstybės pamatus, idėjų aktualumas išlikęs iki šių dienų. Šakių viešoji biblioteka juos „prikels“ ir leis išgirsti. Pamatines vertybes pristatysime ne iš konferencinės tribūnos, bet iš jas kūrusių istorinių asmenybių lūpų išskirtiniu būdu, pasitelkę šiuolaikines technologijas – hologramas, kurios pasirinktos kaip komunikacijos priemonė tarp nepavaldžių laikui asmenybių ir šiuolaikinio žmogaus, kaip komunikacijos tiltas tarp XIX ir XXI amžių. 15 minučių trukmės V. Kudirkos ir J. Jablonskio pokalbis nukels į istorinius laikus, pristatys jų gyvenimą ir veiklą, leis žvilgtelti ir į nedažnam žinomas asmeninio gyvenimo detales bei pajausti šių iškilių asmenybių veiklos svarbą šiandienos Lietuvai ir žmonėms.

Projekto tikslas – Zanavykijos nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas, regiono kultūrinio tapatumo (identiteto) aktualizavimas per dvi stipriausias istorines asmenybes – Vincą Kudirką ir Joną Jablonskį, jų veiklos reikšmės ir įtakos, atkeliaujančios iš XIX į XXI amžiaus Lietuvą, akcentavimas, patrauklus XIX a. aktualijų pateikimas per inovatyvius šiuolaikinius sprendimus. Siekiama prabilti į auditoriją V.Kudirkos ir J.Jablonskio asmenyse ir per jų dialogą atskleisti valstybės ir tautos vertybių kūrimo ir jų tvirtumo aktualumą, reikšmingą ne tik XIX amžiaus Lietuvoje, bet ir kuriant bei auginant dabartinę valstybę. Skleisti žinią, kad valstybės kūrimas yra nuolatinis, dinamiškas procesas, nepriklausomai nuo laikotarpio, kuriame gyvename – kiekvienas iš mūsų ją kuriame savo darbais ir idėjomis.

2022 metais sukurtomis V. Kudirkos ir J. Jablonskio hologramomis galės pasidžiaugti ne tik šakiečiai. Jos taip pat bus pristatomos Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno miestų ir rajonų įstaigose.

 

„Įamžinti laike“

Projekto idėja – skaityti miestą kaip knygą. Įgyvendinus šį projektą, praeities ir dabarties objektai pasitarnaus istorinės atminties, paveldo skaitymui ir išsaugojimui. Žymiose Šakių miesto vietose, kuriose anksčiau buvo svarbūs objektai, bus įrengtos granitinės plokštės su iš bronzos lietomis pėdomis ir QR kodu. Nuskenavus QR kodą, pateikiama informacija, kaip per laiką keitėsi objektas ir jo paskirtis, kas jame vyko ir kita svarbi informacija. Bus sukurtas patrauklus interaktyvus maršrutas, kuriuo galės keliauti miestiečiai ir svečiai.

Tikslas – stiprinti vietos ir regiono kultūrinį identitetą, kelti visuomenės kultūrinio bei istorinio išprusimo lygį, skatinti teritorinį bendradarbiavimą tarp skirtingų organizacijų (biblioteka, muziejus, turizmo informacijos centras), kurti kokybiškas ir inovatyvias paslaugas, turinčias išliekamąją edukacinę vertę ir atitinkančias šiuolaikinio žmogaus, o ypač vaikų ir jaunimo, poreikius, efektyviai išnaudoti buvusių istorinių vietų ir objektų potencialą kultūrinio švietimo ir turizmo vystymo srityje, naudojant plačiajai visuomenei patrauklias pateikimo formas ir būdus. Išplėsti skaitymo sąvoką, išeiti iš jos ribų, sudarant galimybes keliaujant pėsčiomis miestą „perskaityti“ kaip istorinį kūrinį (turgaus aikštė, bažnyčia) ar biografinę knygą (V. Kudirkos, J. Lingio asmenybės).

2022 metais sukurtų QR kodų pagalba šakiečiai ir miesto svečiai galės susipažinti su 4 objektais: 1. Buvusia miesto turgaus aikšte (dabar rekonstruotas skveras); 2. Buvusia Vinco Kudirkos klėtimi prie Šakių tvenkinio (dabar toje vietoje pastatytas jo paminklas); 3. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia; 4. Juozo Lingio parku ir jame stovėjusiu Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastatu.

Projektus finansuoja Lietuvos kultūros taryba https://www.ltkt.lt/


Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-20 10:18