• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Naujiena

Užrašyk įdomų žodį

2020 03 20

Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Šakių viešoji biblioteka vykdė akciją „Užrašyk įdomų žodį“. Užrašyti 158 žodžiai. Susipažinkite

A
Abrozdėlis (paveiksliukas), abrūsas (rankšluostis), afrolietuvis (Lietuvos gyventojas, kurio kilmės šaknys Afrikoje), amelis (kvailelis, puskvailis, goželis), amžėti (senti, senėti), aniuolas (angelas), antšpyžininkas (išimtininkas), apkasai (tranšėja), apskardas (lijundra, apšalas).

B
Baibokas (išdykęs vaikasė), barbuškėlė (boružėlė), batviniai (burokų rūgštis, barščiai), bindzinėjo (tinginiavo, be darbo vaikštinėjo), birštonuotis (būti Birštone „Visiems visiems visiems /– Tik birštonuotis, birštonuotis (J. Tumas-Vaižgantas apie 1930 m.), bliuznyti (nešvankiai kalbėti, blevyzgoti), blusinėti (knibinėti, smulkmeniškai ką daryti), britkus (šlykštus, bjaurus, nemalonus), brokštelis (sviestmušis).

C
Ciekavoti (smalsauti), citatmeldystė (liguistas pomėgis cituoti).

Č
Čainikas (arbatinukas), čeverykai (batai), čirkšmyža (švirkštas, purkštuvas; karštakošis, nerimtas žmogus).

D
Danginis (iš dangaus), dangulys (debesis), dykadienis (nieko neveikimo diena), dranka (indas kiaulių jovalui), droninti (bepiločiu įrenginiu filmuoti, fotografuoti, įrašinėti nutolusius objektus), druzena (smulkus daiktas; įkyrus, smulkmeniškas žmogus), dumšlė (raukšlė, nelygumas), duršliokas (koštuvas, kiaurasamtis), dziegorius (laikrodis), dziegormeisteris (laikrodininkas).

E
Ekspatas (svetimoje šalyje dirbantis užsienio specialistas, žmogus, esantis už tėvynės ribų).

G
Gluosnagalvis (apkiautėlis, užuomarša), godlapis (varnalėšos lapas), godzila (legendinis personažas), grabė (griovys, perkasas) gramauti (smaguriauti, smiliauti), grasu (įkyru, nuobodu), guzikas (saga).

Į
Įsibraklinti (įsisprausti), išvežtuvės (išvežimas), įtaikingas (turintis įtakos).

J
Jonvabalis (vabzdys, šviečiantis naktį; naktinis šviesulys), juodnugaris (tamsuolis, prasčiokas).

K
Kalakučiokai (kalakučiukai), kalbykla (tribūna), kaleina (eilė), kaltūnas (susivėlę, neiššukuojami plaukai), kariavotis (kankintis, prisikankinti), karlyniotis (neskoningai rengtis), kaštavoti (ragauti, skanauti), kiauliažviegis (kiaulių šėrimo metas vakare; prietema), kiba (galbūt, ko gero), kliauda (yda, defektas), knypkis (saga, mygtukas), koronė (bausmė, kankynė), krapinėti (sunkiai eiti), kriaukšlys (sudžiūvęs duonos kampas, žiauberė), kriūzas (puodelis), kumžloti (sunkiai kramtyti), kurka (kalakutė).

L
Laidytiniai (leistiniai), lenciūgas (grandinė), liaukoti (godžiai valgyti), liestukas (liečiamasis prietaisas), liežuvmalis (plepys, apkalbinėtojas), linarūtis (linų rovimo metas), linažiedė (mėlyna, žydra).

M
Mamelė (motinėlė), marmūzė (veidas, burna), marudyti (nesparčiai ką daryti), mažu (gal, galbūt), medžlieptis (paprastasis klevas; medinis lieptas), mergyščios (paauglės mergaitės), mutinys (valgis iš duonos, vandens, uogų, cukraus).

N
Nabašninkas (numirėlis, velionis), navatnas (keistas), netrivoti (neiškęsti, neištverti) nevalna (negalima, draudžiama).

O
Obuolmušis (apskritais rutuliukais dėmėtas širmas žirgas).

P
Pablandai (miltai, kuriais pablendžiamas viralas; padažas; pramanyti dalykai), papžindėlis (lepūnėlis), paišelis (pieštukas), pampokas (netikėlis), pančiakos (kojinės), papeklys (vieta netoli pragaro), paprietemiauti (leisti laiką prietėmyje), pasamonas (pasaitas, raištis, diržas), pasturgalis (užpakalinė dalis), pašarvonė (įkapės, šarvojimo apeigos), patrakai (papjauto gyvulio ar paukščio galva, galūnės, vidaus organai), pelėkė (pelės plauko gyvulys), pertekai (priekinė avalynės viršaus dalis), perkūnsargis (žaibolaidis; aukštaūgis; saugantis nuo grėsmės), perpietė (poilsis po pietų, pogulis), pikliavonė (smulkiai malti kvietiniai miltai), pimpačkiukas (personažas vaikams), pimpliūzė (netikėlė), plėnys (smulkios pelenų dalelytės), plerpsoti (sudribus sėdėti, nieko neveikti), prekiaunas (paklausus), priklus (šlykštus, bjaurus, nemalonus), prosas (lygintuvas), punduriuoti (vynioti, punduliuoti).

R
Rabaždinasi (šiurkščiai, įžūliai ropščiasi aukštyn), rakalis (odų lupėjas, kailialupys), rakandai (baldai, dažnai seni, aplūžę), rapukienė (bulvių sriuba), rundelis (kaistuvas, semtuvas, kaušas), rupūžaitė (keiksmažodis), rūzla (riebus, nutukęs).

S
Saulabrolis (mėnulis), sausienė (sausai virtos, troškintos bulvės, troškė), skeryčiotis (rankomis mosuoti, skėtrioti), skersaskūris (priešgyna, užsisipyrėlis), sklėnyčia (stiklinė, į ją telpantis kiekis), skrudžas (gobšuolis, šykštuolis), skusbezdalis (kukurdvelkis, pumpotaukšlis), sliūkinėti (be tikslo vaikščioti, slampinėti), sniegdirba (gausus snygis), sofinėti (gulinėti ant sofos), soklys (sakingas medis), spatas (kastuvas, lopeta), spoksa (įdėmus žiūrėjimas), sprengsėti (kosčioti krenkšti), sukata (arklių liga, vidurių paleidimas).

Š
Šėpa (spinta), šikšnarūris (šykštuolis, pavyduolis), šimpuoti (plūstis, bartis), šiopa (pašiūrė, stoginė), špičbukas (padykęs, judrus vaikas), špokai (varnėnai), špokinyčia (inkilas), štapinė (stora adata, adiklis), štibletai (odiniai aulinukai).

T
Taksuoti (nustatyti taksą, įkainoti), tapšnoklis (tapšnotojas), terliūzas (riebus, nusipenėjęs), tobankas (prekystalis), tobytis (išdykauti), trepai (laiptai) trolyti (provokuoti), tursomiegis (trumpas pogulis).

U
Urnotelis (plaukų smeigtukas), užpečkis (užkrosnis).

V
Vaidintuvė (teatras), veizolai (akys), vėzdas (pagalys, kuoka), vindas (verpimo ratelis, suktuvas).

Z
Zelikis (krosnies dalis atsisėsti, atsigulti), zelnetyti (čiulpti, žįsti), zvoguoti (nerimtai šnekėti).

Ž
Žiežula (pasakų ragana, burtininkė; pikčiurna), žiurstas (prijuostė, prikyštė), žodeivos (žodžio kišenėje neieškantys), žodiena (žodžių rinkinys; žinia).


Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-24 16:16