• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Naujiena

Sieloraštis „Kiekvienas turim savo „Katekizmą“

2022 02 03

Kviečiame kurti piešinius (A4 formatas), esė, odę, miniatiūrą, eilėraštį, akrostichą (iki 100 žodžių), skirtus pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo „Katekizmo“ 475-mečiui ir P. Skorinos metams.

Darbus iki gegužės 7 d. siųsti adresu aptarnavimas@sakiai.rvb.lt 

Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius metus paskelbė Pranciškaus Skorinos metais. Sukanka 500 metų, kai 1522 m. LDK buvo išspausdinta pirmoji humanisto, knygų spausdinimo LDK pradininko, Lietuvos spaustuvininko P. Skorinos knyga „Mažoji kelionių knygelė“ ir Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė.

Prieš 475 metus, 1547 m. sausio 8 d., išleista pirmoji lietuviška spausdintinė knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“. Nedidelio formato, kuklią 79 psl. knygelę sudaro dedikacija „Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei“, Karaliaučiaus universiteto rektoriaus Friedricho Staphylo lotyniška pratarmė „Malonės ir ramybės Lietuvos bažnyčių ganytojams ir tarnams“, M. Mažvydo eiliuota pasaulietinio pobūdžio lietuviška prakalba „Knygeles pačias byla lietuvinykump ir žemaičiump“ (jos 3–19 eilutėse akrostichu įrašyta M. Mažvydo vardas ir pavardė; tai pirmasis žinomas originalus eilėraštis lietuvių kalba ir pirmas akrostichas lietuvių raštijoje), raidynas, elementorius „Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti“, 5 dalių evangelikų liuteronų katekizmas (verstiniai religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai) ir 11 giesmių rinkinėlis „Pradestyse giesmes šventas“ su gaidomis. „Katekizmas“ – tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat poezijos, muzikos istorijos pradžia.

Knygos autorystę 1938 m. iššifravo lenkų kalbininkas J. Safarevičius. Skaitant prakalbos eilučių pirmąsias raides nuo trečios iki devynioliktos eilutės, išryškėja lotyniška vardo forma MARTINUS MASVIDIUS.

Išlikę du pirmosios lietuviškos knygos originalūs egzemplioriai. Vienas saugomas VU (gautas mainais iš Odesos mokslinės bibliotekos 1957 m.), antras – Torunės universitete Lenkijoje. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomas ir Martyno Mažvydo autografas, pripažintas nacionalinės vertės objektu ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą. Tai vienintelis Lietuvoje žinomas pirmosios knygos lietuvių kalba autoriaus Martyno Mažvydo ranka rašytas tekstas, kuriuo nurodomas knygos savininkas. Manoma, kad šią 1524 m. leistą knygą jis įsigijo studijuodamas Karaliaučiaus universitete.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-18 15:27