• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-15:00

Naujiena

„Gyvenime, liepte mažyti...“

2022 04 25

Jaukioje Slavikų laisvalaikio salėje balandžio 22-osios pavakary, pakviesti Šakių viešosios bibliotekos ir slavikiečių bendruomenės, susirinko į pedagogės, kultūros darbuotojos, kraštietės Janinos Martišienės (1942 04 23–1993 06 17) atminties vakarą „Gyvenime, liepte mažyti...“

Iš praeities išniro prisiminimų atkarpos R. Baltrušaitienės parengtose skaidrėse, bendramokslės, kaimynės O. Jasinskienės išsamioje apžvalgoje, buvusio rajono valdytojo J. Urbono atsiminimuose.

Jie akcentavo, kad kiekvieną kultūros įstaigą rajone Janina aplankydavo, pažinojo bemaž kiekvieną saviveiklininką, mėgo apsikabinti, prisiglausti, pasidomėti, kaip sekasi, kaip gyvena šeima, artimieji. Neišsidavė, kad pavargusi, daug šypsojosi, mokėjo išklausyti ir suprasti.

Janina tuo metu buvo jau žinoma literatė, poetė, kurios eilėraščiai spausdinti „Jaunimo gretose“, „Komjaunimo tiesoje“, „Literatūroje ir mene“, antologiniuose rinkiniuose „Lenkiuosi žemės balsui“ (1990), „Viržių vasara“ (1992), almanachuose „Lygumų šaltinis“ (2000), „Sūduva“ (2001). Rinktinė „Gimtinės slenkstis“ pasirodė po mirties, 1999 m.

A. Kuncaitytė, įpindama eilutes iš J. Martišienės poezijos, kvietė skaitovus: I. Plaušinaitytę, L. Mockevičienę, E. Intupienę, A. Kriščiokaitienę, V. Ližaitienę, R. Bublaitienę, U. Štrimaitytę, I. Jonuškienę, R. Mockeliūnienę, K. Tučinskaitę, L. Eringienę. Jų lūpose skambėjo poetės, tikro kultūros žmogaus, eilės, pulsuojančios nuoširdumu, gerumu, jaukumu, meile savo kraštui, Lietuvai. Tarsi išpažintis, tarsi ilgai lauktas pašnekesys su žmogumi ir maldavimas: „gerumo paukšte, nenuskrisk“. Aplankėme Jos amžinojo poilsio vietą Slavikuose, vildamiesi, kad tokie skaitymai vyks kasmet, palydimi nuoširdžių V. Sinkevičiaus, J. Tumosaitės, V. Stankevičienės iš Patašinės melodijų J. Martišienės tekstams.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-16 09:44