• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

2022-ųjų metų Šakių kalendoriaus pristatymas

Vasario 15 d. Kriūkuose buvo pristatytas 2022-ųjų metų Šakių kalendorius. Tai 23-asis iliustruotas kraštotyrinis - informacinis Šakių viešosios bibliotekos leidinys, skirtas Sūduvos metams. Ši šviesos knyga vienija Šakiuose ir kitur gyvenančius, kuria gražią istoriją ir turi išliekamąją vertę ateities kartoms. Kalendorius didėja, turtėja istoriškai, kultūriškai. Jame gausu krašto žmonių išminties.

Kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“, versdamos kalendoriaus lapus, kriūkiečiams padovanojo šiltą, jaukų vakarą. Po kriūkiečių sugiedotos Tautiškos giesmės, skambėjo žodis, rikiavosi posmai, prisiminimai apie darbščius ir kūrybingus Kriūkų krašto žmones, 2022 metais švenčiančius savo jubiliejus: dailininką, grafiką Joną Vaclovą Pulmoną gydytoją Mečislovą Švabą, muzikantą, dainų autorių Juozą Bacevičių (Zuzę), mokytoją Daivą Naujokaitienę, ūkininką visuomenininką Egidijų Pranskaitį. 2022 metais darbo jubiliejų mini Kriūkų mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė, 20-tus metus skaičiuojantys: Kriūkų bendruomenės centras ir Žiobrinių šventė. Prisiminėme jau išėjusius Kriūkų kraštui nusipelniusius žmones: Lietuvos teatro aktorių, režisierių Antaną Sutkų, mokytoją Vytautą Petelkevičių, administracijos darbuotoją Zigmą Martinkevičių.

Renginys skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Gydytojas Mečislovas Švabas pasidalino savo įžvalgomis apie atkurtą Lietuvos valstybę, jos reikšmę kiekvienam tautiečiui. Kalendoriaus sutiktuvių nuotaiką skaidrino balsingoji solistė Violeta Bosaitė, išleidusi į muzikos kelią ne vieną rajono dainorėlių kartą. Saldžiomis dovanomis padėkota vaikams, iliustravusiems kalendorių, gėlėmis - kriūkiečiams, rašiusiems straipsnius leidiniui.

Kriūkiečiai dėkoja Linai Eringienei, Onutei Jasinskienei, Ingridai Jonuškienei, Violetai Bosaitei. Šiltos, jaukios kalendoriaus sutiktuvių akimirkos! Ir pažadas - rašyti, kurti, dalintis šiandien, nes vakarykštė diena jau bus istorija.

Kriūkų laisvalaikio salėje veikė bibliotekos parengta leidinių paroda „Jie atkūrė valstybę".

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-26 13:54